Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství

Dle nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006 v platném znění a nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006 v platném znění se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství. Zavádí se restrukturalizační podpora a zpětná restrukturalizační podpora podnikům, které se rozhodnou vzdát se své produkce v rámci kvóty, přičemž část podpory je vyhrazena pro pěstitele cukrové řepy, jakož i pro smluvní poskytovatele strojů, aby jim tak byly nahrazeny ztráty vyplývající z uzavření závodů vyrábějících cukr.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv

Ke stažení

 • Nařízení
  • Rozhodnutí Komise 2008/445/ES ze dne 11.6.2008,
   46KB|kterým se pro členské státy stanoví částky zpětné restrukturalizační podpory vyplácené pěstitelům a podnikům za restrukturalizaci v hospodářských letech 2006/07 a 2007/08 v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
  • Nařízení Komise (ES) č.968/2006,
   164KB|kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
  • Nařízení Rady (ES) č.320/2006,
   100KB|kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství, a kterým se mění nařízení (ES) č.1290/2005 o financování společné zemědělské politiky
  • Nařízení Vlády č. 149/2008 Sb.,
   44KB|o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy
  • Nařízení vlády 44/2007
   40KB|kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 Sb. , o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
  • Sdělení Komise k nařízení Rady (ES) č. 320/2006
   52KB|předpokládaná dostupnost finančních zdrojů pro poskytování restrukturalizační podpory na hospodářský rok 2007/2008 v rámci provádění nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství.
  • Nařízení vlády č.337/2006
   47KB|o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
  • Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007
   45KB|kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství.