Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Řešení rizik a krizí v zemědělství

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018.

Žadatel má možnost žádat na programy:

  • S.1.1. - Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 2018
  • S.2. - Zmírnění škod způsobených suchem na sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018

V rámci programů S.1.1. a S.2. bude dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách poskytnuta těm zemědělcům, jejichž díly půdních bloků, případně části dílů půdních bloků, na základě územní příslušnosti spadají do stanovených suchem poškozených katastrálních území, nebo žadatelům, kteří utrpěli ztráty na tržbách převyšující 30 % v porovnání s průměrem předcházejících tří let nebo s průměrem posledních pěti let, do kterých se nezapočítá nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce.

Podpora bude poskytnuta na plodiny, které byly suchem postiženy nejvíce, tj. na pšenici jarní, ječmen jarní, kukuřici na zrno, oves, slunečnici, mák, cukrovou řepu, brambory konzumní pozdní, brambory k výrobě škrobu, hrách, bob, sóju, lupinu, chmel, zeleninu, okrasné školky, ovocné školky a lesní školky.

Příjem žádostí na programy S.1.1 bude zahájen od 16. 1. 2019 a ukončen 25. 1. 2019 včetně a S.2. bude zahájen od 16. 1. 2019 a ukončen 8. 2. 2019 včetně. Žádosti budou podávány na příslušná pracoviště SZIF.

Veškeré informace naleznou žadatelé v níže zveřejněných Zásadách.

Ke stažení