Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Řešení rizik a krizí v zemědělství

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019 – de minimis.
Příjem žádostí v programu M.1.4. bude zahájen od 21.10. 2019 a ukončen 29. 10. 2019 včetně. Žádosti budou podávány na příslušná pracoviště SZIF. Veškeré informace naleznou žadatelé v níže zveřejněných Zásadách.

Ke stažení