Obsah sekce: Ke stažení

Rozpočet SZIF na rok 2021

Rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2021 je součástí kapitoly státního rozpočtu 329 – Ministerstvo zemědělství. Byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 18. prosince 2020 usnesením č. 1440.

Příjmy a výdaje rozpočtu SZIF na rok 2021

Příjmy celkem – 40 190 523 tis. Kč
Výdaje celkem – 40 190 523 tis. Kč

Podrobnější informace naleznete v přílohách.