Obsah sekce: Ke stažení

Rozpočet SZIF na rok 2022

Rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2022 je součástí kapitoly státního rozpočtu 329 – Ministerstvo zemědělství. Byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 10. března 2022 usnesením č. 142.

Příjmy a výdaje rozpočtu SZIF na rok 2022

Příjmy celkem – 42 371 511 tis. Kč
Výdaje celkem – 42 371 511 tis. Kč

Podrobnější informace naleznete v přílohách.