Obsah sekce: Ke stažení

Rozpočet SZIF na rok 2023

Rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2023 je součástí kapitoly státního rozpočtu 329 – Ministerstvo zemědělství. Byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 30. listopadu 2022 usnesením č. 450.

Příjmy a výdaje rozpočtu SZIF na rok 2022

Příjmy celkem – 39 512 093 tis. Kč
Výdaje celkem – 39 512 093 tis. Kč

Podrobnější informace naleznete v přílohách.