Seznam příjemců dotací z Fondů EU

Seznam příjemců dotací je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb. a příslušných předpisů EU.

Fulltextový vyhledávač obsahuje data za poslední dva uzavřené fiskální roky EU (fiskální rok EU začíná 16.10. a končí 15.10. následujícího kalendářního roku), které lze přímo zobrazit a třídit pomocí záložky „Rozšířené hledání“.

Data za uplynulé fiskální roky EU lze stáhnout níže v části Soubory ke stažení. Mezi Soubory ke stažení lze také stáhnout soubor „Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace“.

Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Měnu pro vyjádření částek (Kč nebo EUR) lze změnit v záložce „Rozšířené hledání“.

Jazyk/Language: Anglicky


Základní Informace k Seznamu Příjemců dotací

V souladu s čl. 98 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2116, prováděcího nařízení č. 2022/128 a na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a z národních zdrojů s uvedením druhu a výše vyplacené dotace, a to jednak formou fulltextového vyhledávače a také formou otevřených dat, tzn. souborů v „otevřeném, strojově čitelném formátu“ (v části Soubory ke stažení). V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího kalendářního roku. Seznam příjemců dotací obsahuje částky dle data výplaty, které odpovídá zařazení do daného fiskálního roku. Data za uzavřený fiskální rok EU se zveřejňují nejpozději do 31.5. následujícího kalendářního roku.


Technické informace k uveřejněným souborům:

Soubory jsou od roku 2022 zveřejňovány ve formátu CSV (do roku 2021 XML).

Soubory obsahují: Jméno / název příjemce a jeho bydliště / sídlo, dále částku dotace a popis opatření, na které byla dotace vyplacena.

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 jsou zveřejňované informace v souborech CSV rozšířeny o identifikační číslo příjemce a datum nabytí právní moci rozhodnutí o výplatě dotace.


Základní Informace k Přehledu rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu samostatný soubor Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace, který představuje seznam vratek dotací předepsaných příjemcům. Je třeba upozornit, že se jedná pouze o přehled vratek v původně předepsané výši a nikoliv o reálně vrácené prostředky.

Data v souboru a jeho formát je shodný jako v souboru Seznam příjemců dotací, ale rozhodným údajem pro zařazení do konkrétního přehledu za fiskální rok není datum výplaty, ale datum nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace.


Důležitá upozornění

Tento výpis má pouze informativní charakter.

Částky jsou uvedeny v Kč.

V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.

Záporné (-) znaménko u plateb v souboru Seznam příjemců dotací označuje částku reálně vrácenou na účet SZIF.

Anonymizace údajů – v případě, že je celková výše obdržené dotace z fondů EU za aktuální fiskální rok rovna nebo nižší než 1.250 EUR, není u těchto příjemců uvedeno jejich jméno a identifikační číslo – tito příjemci jsou uvedeni pod jednotným identifikátorem (JI). Pokud by zároveň vzhledem k malému počtu příjemců z dané obce uvedených pod JI mohlo dojít k identifikaci FO, není uvedena obec, ale pouze nadřazený správní celek dle klasifikace NUTS (okres).


Zkratky: ČR Česká republika, EU Evropská Unie, CZK Česká koruna, PO Právnická osoba, FO Fyzická osoba, ND Národní dotace, EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova EZZF Evropský zemědělský záruční fond

Příjemce dotace zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
" FUTUR ", s.r.o.
Široká Niva, okres Bruntál
656 658,74 3 765 871,30 4 422 530,04
"Agro KASJO, spol. s r.o."
Hracholusky, okres Prachatice
190 051,91 1 351 189,53 1 541 241,44
"AGRO-LA", spol. s r.o.
Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
Mateř. subjekt: AGRO-LACTIS spol. s r.o.
1 067 853,00 1 983 154,00 3 051 007,00
"AGRODAM Hořepník, s.r.o."
Hořepník, okres Pelhřimov
4 379 095,61 11 119 395,16 15 498 490,77
"AGROTECHNIK, spol. s r.o."
Mirovice, okres Písek
205 016,20 6 716 479,30 6 921 495,50
"AGROTREND HRUŠKY", spol. s r.o.
Hrušky, okres Břeclav
0,00 3 270 044,21 3 270 044,21
"DRUDAR" zemědělské družstvo Darkovice
Darkovice, okres Opava
25 715,51 2 229 373,32 2 255 088,83
"FARMA VELKÁ ČERNOC s.r.o."
Měcholupy, okres Louny
4 329,25 2 516 574,95 2 520 904,20
"Hanáci z.s."
Stařechovice, okres Prostějov
69 838,00 124 154,00 193 992,00
"JEZDECKÝ KLUB MÍREČ z.s."
Myštice, okres Strakonice
4 043,59 53 478,52 57 522,11
"Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o."
Vysoké Chvojno, okres Pardubice
Mateř. subjekt: Město Holice
1 129 075,32 99 645,74 1 228 721,06
"LL spol. s r.o."
Praha, okres Praha
24 848,42 202 179,15 227 027,57
"LUBÍ" spol. s r.o.
Třebíč, okres Třebíč
863 709,84 3 670 111,52 4 533 821,36
"Mužský pěvecký sbor Paníháj Moravany uKyjova z.s."
Moravany, okres Hodonín
21 600,00 38 400,00 60 000,00
"Odchovna plemenných býků Cunkov s.r.o."
Milevsko, okres Písek
21 455,25 194 733,65 216 188,90
"R E A G R O spol. s r.o."
Český Dub, okres Liberec
634 696,15 5 325 132,18 5 959 828,33
"Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o."
Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
3 911 603,99 2 651 903,95 6 563 507,94
"Staviště" zemědělské obchodní družstvo
Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
Mateř. subjekt: Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s.
50 972,41 822 410,28 873 382,69
"SVAZEK OBCÍ 1866"
Studnice, okres Náchod
18 552,00 32 979,00 51 531,00
"Svobodná škola umění, z.s."
Turnov, okres Semily
53 982,00 95 966,00 149 948,00
"TERRA KAPLÍŘ" spol. s r.o.
Sulejovice, okres Litoměřice
4 739,90 2 211 691,20 2 216 431,10
"TJ EQUIKLUB Třebíč, z.s."
Tavíkovice, okres Znojmo
21 792,26 139 283,13 161 075,39
"ZETA-NOVA Strážkovice s.r.o."
Strážkovice, okres České Budějovice
889 379,43 6 441 585,46 7 330 964,89
”Žijeme naplno”
Ostrava, okres Ostrava-město
64 282,00 114 278,00 178 560,00
1. česká zemědělská, s.r.o.
Osek, okres Rokycany
6 029,30 67 423,89 73 453,19
1. EVP s.r.o.
Praha, okres Praha
31 156,44 235 128,43 266 284,87
1. Hradecká zemědělská a.s.
Branka u Opavy, okres Opava
Mateř. subjekt: NAVOS, a.s.
1 406 606,16 14 532 011,59 15 938 617,75
1. jihočeská zemědělská A s.r.o.
Horní Stropnice, okres České Budějovice
Mateř. subjekt: NAŠE FARMA s.r.o.
1 309 138,76 8 339 987,50 9 649 126,26
1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost
Chorušice, okres Mělník
482 211,22 9 989 476,28 10 471 687,50
17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec
Pelhřimov, okres Pelhřimov
Mateř. subjekt: 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec
2 546,47 45 300,73 47 847,20
1RP s.r.o.
Dalovice, okres Karlovy Vary
42 444,00 75 454,00 117 898,00
1SP s.r.o.
Dalovice, okres Karlovy Vary
40 500,00 72 000,00 112 500,00
3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková orga
Říčany, okres Praha-východ
86 249,00 153 331,00 239 580,00
3K agro s.r.o.
Třebíč, okres Třebíč
40 300,82 154 380,77 194 681,59
4. mateřská škola Dobříš
Dobříš, okres Příbram
238 390,00 423 803,00 662 193,00
4. základní škola Heuréka, s.r.o.
Libochovičky, okres Kladno
213 150,00 378 933,00 592 083,00
A - TAURUS s.r.o.
Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
947 490,26 6 862 051,40 7 809 541,66
A FARM s.r.o.
Praha, okres Praha
158 208,94 681 333,44 839 542,38
A G Á T A, spol. s r.o.
Stará Lysá, okres Nymburk
981 936,71 10 074 687,19 11 056 623,90
A G R O B E N s.r.o.
Kacanovy, okres Semily
29 451,71 4 015 080,78 4 044 532,49
A G R O Hybrálec, s.r.o.
Hybrálec, okres Jihlava
Mateř. subjekt: NIKA s.r.o.
13 164 055,16 15 125 078,45 28 289 133,61
A G R O L A N D , spol. s r.o.
Chrastavec, okres Svitavy
57 455,78 893 977,53 951 433,31
A G R O Měšetice s.r.o.
Sedlec-Prčice, okres Příbram
570 910,07 5 564 118,05 6 135 028,12
A G R O P , spol. s r.o.
Dubá, okres Česká Lípa
Mateř. subjekt: Jana Ptáčková
0,00 2 293 417,61 2 293 417,61
A g r o s y s t é m M l a d k o v společnost s ručením om
Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
Mateř. subjekt: Jamenská a.s.
704 742,76 4 978 956,24 5 683 699,00
A G R O SOKOLEČ, a.s.
Sokoleč, okres Nymburk
Mateř. subjekt: Zemědělské družstvo Nový život Sokoleč
0,00 7 408 707,22 7 408 707,22
A G R O ŽLUNICE, a.s.
Žlunice, okres Jičín
378 788,53 14 658 299,24 15 037 087,77
A L A, a.s. Řepníky
Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
0,00 7 215 768,79 7 215 768,79
A-TRUCK, s.r.o.
Třebíč, okres Třebíč
1 244,71 38 007,91 39 252,62
A.Z.O., s.r.o.
Jinošov, okres Třebíč
468 682,74 5 469 172,47 5 937 855,21