Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací obsahuje data za poslední dva fiskální roky. V abecedním pořádku je automaticky zobrazen seznam příjemců dotací za fiskální rok 2018, na seznam příjemců dotací za fiskální rok 2017 je možné přejít záložkou „ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ“.
Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Informace

Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace SZIF

Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dále v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a prováděcího nařízení č. 908/2014 zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR s uvedením druhu a výše vyplacené dotace.

V případě osobních údajů jsou příslušné informace poskytnuté v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dále s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) - v platnosti od 25. 5. 2018.

Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

K 31. 5. každého roku je zveřejňován Seznam za uplynulý fiskální rok. Doba publikace je stanovena vždy na dva roky. Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího roku.

Z důvodu nové legislativy k 31. 5. 2015 byl změněn způsob zveřejňování seznamu příjemců dotací

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) finančních prostředků. Tyto budou vždy zveřejněny dle čl. 111 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, na webových stránkách www.szif.cz v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok, a to po dobu dvou let od prvního zveřejnění. Zároveň mohou být tyto údaje v souladu s čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie. Údaje o fyzických osobách budou rovněž zveřejněny na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Důležitá upozornění

 • Tento výpis má pouze informativní charakter.
 • Částky jsou uvedeny v CZK.
 • V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.
 • Uvedené Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, a proto nejsou započítány do celkové částky vyplacených dotací.
 • V případě, že nesouhlasí celková výše dotací za příslušný subjekt s informacemi z jiných zdrojů, je možné, že subjektu byly přiznány další dotace, jejichž detaily není možné zobrazit na základě smluvních podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem dotací.
 • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 jsou publikovány údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) pouze za poslední dva fiskální roky.
 • U právnických osob (PO) je vždy uveden název společnosti, obec a okres.
 • U fyzických osob (FO) je uvedeno jméno a okres. FO, u nichž je příjem za fiskální rok roven nebo nižší částce 1250 EUR, jsou uvedeny pod Jednotným identifikátorem (JI).
 • Záporné (-) znamínko u plateb znamená:
  • Intervenční opatření – Prodej – platba za zboží
  • Vratky

Zkratky

ČR Česká republika
EU Evropská unie
EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova
EZZF Evropský zemědělský záruční fond
JI Jednotný identifikátor
PP Přímé platby
PRV Program rozvoje venkova
SOT Společná organizace trhu
PO Právnická osoba
FO Fyzická osoba
CZK Česká koruna
Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
Agricoltori Tachov I, a.s.
Praha, okres Praha
6 020 081,33
Agricoltori Tachov II, a.s.
Praha, okres Praha
1 801 464,23
Agricoltori Tachov III, a.s.
Praha, okres Praha
8 454 892,60
Agricoltori Tachov IV, a.s.
Praha, okres Praha
4 575 298,41
Agricoltori Tachov V, a.s.
Praha, okres Praha
38 425 842,20
AGRICOOP Třinec a.s.
Třinec, okres Frýdek-Místek
10 817 117,07
AGRICOS, spol. s r.o.
Stod, okres Plzeň-jih
10 993 798,72
AGRICULTUR spol. s r.o.
Nýrsko, okres Klatovy
3 935 129,12
Agricultura Fritsch s.r.o.
Plzeň, okres Plzeň-město
109 207,22
AGRIFIT, spol. s.r.o.
Brno, okres Brno-město
79 817,65
AGRIGINIUM k.s.
Milhostov, okres Cheb
4 306 242,44
Agrijan s. r. o.
Chotětov, okres Mladá Boleslav
906 720,16
Agrika k.s.
Lhotka, okres Jihlava
306 529,84
Agrilac, spol.s r.o.
Praha, okres Praha
813 869,38
AGRIMA DRAŽENOV a.s.
Draženov, okres Domažlice
12 425 334,34
AGRIMEX Brumovice s. r. o.
Brumovice, okres Opava
15 439 396,87
AGRIMEX HB, spol. s r.o.
Krupka, okres Teplice
5 072 297,01
AGRINO s.r.o.
Oldřichov, okres Tábor
7 815 223,06
Agrio ZS s.r.o.
Hovorčovice, okres Praha-východ
3 000 314,56
AGRIP s.r.o.
Liberec, okres Liberec
4 671 913,94
AGRIPROD s.r.o.
Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
9 177 065,97
AGRIPROSILVAS s.r.o.
Brno, okres Brno-město
11 300,45
AGRIS Jedovnice s.r.o.
Jedovnice, okres Blansko
8 082 507,51
AGRIS Markvarec, spol. s r.o.
Dačice, okres Jindřichův Hradec
3 740 608,26
AGRISEN s.r.o.
Staré Město, okres Šumperk
2 374 500,83
AGRISERVIS KOPECKÝ s.r.o.
Bylany, okres Chrudim
115 900,94
Agritec Farm s.r.o.
Šumperk, okres Šumperk
7 951,24
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r
Šumperk, okres Šumperk
244 022,72
AGRITEK s.r.o.
Božejov, okres Pelhřimov
18 349,00
AGRIVEP a.s.
Velké Přílepy, okres Praha-západ
18 330 325,15
AGRO - ACKER s.r.o.
Aš, okres Cheb
291 097,80
AGRO - BESKYD, spol. s r. o.
Bystřička, okres Vsetín
4 281 143,08
AGRO - DANNHORN s.r.o.
Stříbrná, okres Sokolov
5 591 154,16
AGRO - DOMINIK spol. s r.o.
Žermanice, okres Frýdek-Místek
2 071 822,20
Agro - družstvo MORAVA
Kojetín, okres Přerov
8 455 807,24
AGRO - družstvo Ostrovec
Ostrovec, okres Písek
3 827 847,75
Agro - Hochstaffl, s.r.o.
České Budějovice, okres České Budějovice
5 409 253,37
AGRO - JAVORNA, spol. s r.o.
Čistá, okres Rakovník
8 736 525,14
AGRO - KVARTO OVČÍNY s.r.o.
Kondrac, okres Benešov
5 030 396,08
AGRO - MAMBAK s.r.o.
Horní Dvořiště, okres Český Krumlov
7 306 436,06
AGRO - Měřín, a.s.
Měřín, okres Žďár nad Sázavou
121 652 943,26
AGRO - Měřín, obchodní společnost, s.r.o
Měřín, okres Žďár nad Sázavou
69 829,39
AGRO - RÁJ s.r.o.
Přepeře, okres Mladá Boleslav
478 613,65
AGRO - spol., akciová společnost
České Budějovice, okres České Budějovice
797 713,30
AGRO - STONAŘOV,družstvo
Stonařov, okres Jihlava
24 797 621,96
AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o
Dolní Žandov, okres Cheb
22 822 322,61
Agro 2014 s.r.o.
Hazlov, okres Cheb
3 992 939,54
AGRO A.R.W., s.r.o.
Stará Červená Voda, okres Jeseník
9 185 105,40
AGRO ALI, spol. s r. o.
Znojmo, okres Znojmo
5 544,94
AGRO ALIOS, spol. s r.o.
Znojmo, okres Znojmo
7 110 787,65
AGRO Bílá a.s.
Bílá, okres Liberec
10 655 906,51