Seznam příjemců dotací z Fondů EU

Seznam příjemců dotací obsahuje data za poslední dva fiskální roky. V abecedním pořádku je automaticky zobrazen seznam příjemců dotací za fiskální rok 2021, na seznam příjemců dotací za fiskální rok 2020 je možné přejít záložkou „ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ“.
Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Informace

Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace SZIF

Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dále v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a prováděcího nařízení č. 908/2014 zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR s uvedením druhu a výše vyplacené dotace.

V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

K 31. 5. každého roku je zveřejňován Seznam za uplynulý fiskální rok. Doba publikace je stanovena vždy na dva roky. Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího roku.

Z důvodu nové legislativy k 31. 5. 2015 byl změněn způsob zveřejňování seznamu příjemců dotací

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) finančních prostředků. Tyto budou vždy zveřejněny dle čl. 111 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, na webových stránkách www.szif.cz v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok, a to po dobu dvou let od prvního zveřejnění. Zároveň mohou být tyto údaje v souladu s čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie. S údaji o fyzických osobách, které budou zveřejněny nebo jinak zpracovány, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá upozornění

 • Tento výpis má pouze informativní charakter.
 • Částky jsou uvedeny v CZK.
 • V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.
 • Uvedené Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, a proto nejsou započítány do celkové částky vyplacených dotací.
 • V případě, že nesouhlasí celková výše dotací za příslušný subjekt s informacemi z jiných zdrojů, je možné, že subjektu byly přiznány další dotace, jejichž detaily není možné zobrazit na základě smluvních podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem dotací.
 • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 jsou publikovány údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) pouze za poslední dva fiskální roky.
 • U právnických osob (PO) je vždy uveden název společnosti, obec a okres.
 • U fyzických osob (FO) je uvedeno jméno a okres. FO, u nichž je příjem za fiskální rok roven nebo nižší částce 1250 EUR, jsou uvedeny pod Jednotným identifikátorem (JI).
 • Záporné (-) znamínko u plateb znamená:
  • Intervenční opatření – Prodej – platba za zboží
  • Vratky

Zkratky

ČR Česká republika
EU Evropská unie
EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova
EZZF Evropský zemědělský záruční fond
JI Jednotný identifikátor
PP Přímé platby
PRV Program rozvoje venkova
SOT Společná organizace trhu
PO Právnická osoba
FO Fyzická osoba
CZK Česká koruna
Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
A g r o s y s t é m M l a d k o v společnost s ručením omezeným (zkr. s.r.o.)
Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
6 197 958,19
A G R O SOKOLEČ, a.s.
Sokoleč, okres Nymburk
8 957 389,64
A G R O ŽLUNICE, a.s.
Žlunice, okres Jičín
16 079 389,95
A L A, a.s. Řepníky
Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
8 691 511,71
A-TRUCK, s.r.o.
Třebíč, okres Třebíč
44 269,61
A.S.CH.A. podlahy s.r.o.
Přeštice, okres Plzeň-jih
225 000,00
A.Z.O., s.r.o.
Jinošov, okres Třebíč
6 205 048,70
AATD agro I., a.s.
Praha, okres Praha
1 134 871,57
AB AGRO s.r.o.
Křišťanovice, okres Bruntál
9 258 983,62
AB Bor, s.r.o.
Bor, okres Tachov
21 729 054,93
AB Krásná s.r.o.
Bor, okres Tachov
2 710 077,08
ABEL ŠTĚPÁN
České Budějovice, okres České Budějovice
65 057,54
ABERO s.r.o.
Stříbro, okres Tachov
2 646 805,56
ABIES Vysočina s.r.o.
Praha, okres Praha
-164 969,32
ABÍK LUKÁŠ
okres Kolín
69 472,26
ABM HRÁDEK, s.r.o.
Slavičín, okres Zlín
12 086 839,09
ABRAHAM LIBOR
okres Třebíč
59 878,53
ABRAHAM LUBOMÍR
Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
794 660,06
ABRAHÁM PAVEL
okres Zlín
47 303,28
ABRAHAM VÁCLAV
okres Svitavy
294 961,91
ABRAHÁM VÁCLAV
Červené Pečky, okres Kolín
87 995,80
ABRAHAM VLADIMÍR
okres Svitavy
533 806,60
ABRLE JOSEF
Pavlov, okres Břeclav
156 037,92
ABT JAN
okres Praha-západ
1 215 680,60
ACLAR MILAN
okres Olomouc
126 530,75
ACRE, spol. s r.o.
Praha, okres Praha
42 512,55
AD REAL, s.r.o.
Praha, okres Praha
452 500,06
AD Salák s.r.o.
Chválenice, okres Plzeň-město
395 159,62
ADAM ALOIS
Dešná, okres Jindřichův Hradec
436 050,00
ADAM JAROSLAV
Neustupov, okres Benešov
639 495,54
ADAM PAVEL
okres Kladno
590 445,00
ADAM PAVEL
okres Kladno
142 016,11
ADAM PETR
okres Havlíčkův Brod
106 794,55
ADAM RADIM
okres Jindřichův Hradec
137 444,47
ADAM RADOVAN
okres Zlín
797 899,86
ADAM ROMAN
okres Havlíčkův Brod
443 661,97
ADAM VÁCLAV
okres Tachov
77 602,58
ADAMČÍKOVÁ HANA
okres Praha-západ
138 569,62
ADAMČÍKOVÁ LIBĚNA
Hať, okres Opava
62 578,58
ADAMEC ALEŠ
okres Havlíčkův Brod
671 435,44
ADAMEC JAROSLAV
okres Ústí nad Orlicí
588 409,57
ADAMEC JAROSLAV
okres Liberec
134 649,05
ADAMEC JIŘÍ
Červené Pečky, okres Kolín
48 374,46
ADAMEC MIROSLAV
Nový Jičín, okres Nový Jičín
860 196,03
ADAMEC ONDŘEJ
okres Praha-východ
48 511,35
ADAMEC PETR
Strachotín, okres Břeclav
271 953,26
ADAMEC RADOMÍR
okres Jičín
85 584,81
ADAMEC STANISLAV
Kopidlno, okres Jičín
193 489,62
ADAMEC TOMÁŠ
Červené Pečky, okres Kolín
37 100,40
ADAMEC VÁCLAV
Pecka, okres Jičín
267 331,34
ADAMEC ZBYŠEK
okres Šumperk
81 347,00