Seznam příjemců dotací z Fondů EU

Seznam příjemců dotací je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb. a příslušných předpisů EU.

Fulltextový vyhledávač obsahuje data za poslední dva uzavřené fiskální roky EU (fiskální rok EU začíná 16.10. a končí 15.10. následujícího kalendářního roku), které lze přímo zobrazit a třídit pomocí záložky „Rozšířené hledání“.

Data za uplynulé fiskální roky EU lze stáhnout níže v části Soubory ke stažení. Mezi Soubory ke stažení lze také stáhnout soubor „Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace“.

Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.


Základní Informace k Seznamu Příjemců dotací

V souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, prováděcího nařízení č. 908/2014 a na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a z národních zdrojů s uvedením druhu a výše vyplacené dotace, a to jednak formou fulltextového vyhledávače a také formou otevřených dat, tzn. souborů v „otevřeném, strojově čitelném formátu“ (v části Soubory ke stažení). V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího kalendářního roku. Seznam příjemců dotací obsahuje částky dle data výplaty, které odpovídá zařazení do daného fiskálního roku. Data za uzavřený fiskální rok EU se zveřejňují nejpozději do 31.5. následujícího kalendářního roku (s výjimkou viz další odstavec).


Technické informace k uveřejněným souborům:

Soubory jsou od roku 2022 zveřejňovány ve formátu CSV (do roku 2021 XML).

Soubory obsahují: Jméno / název příjemce a jeho bydliště / sídlo, dále částku dotace a popis opatření, na které byla dotace vyplacena.

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 jsou zveřejňované informace v souborech CSV rozšířeny o identifikační číslo příjemce a datum nabytí právní moci rozhodnutí o výplatě dotace.


Základní Informace k Přehledu rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu samostatný soubor Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace, který představuje seznam vratek dotací předepsaných příjemcům. Je třeba upozornit, že se jedná pouze o přehled vratek v původně předepsané výši a nikoliv o reálně vrácené prostředky.

Data v souboru a jeho formát je shodný jako v souboru Seznam příjemců dotací, ale rozhodným údajem pro zařazení do konkrétního přehledu za fiskální rok není datum výplaty, ale datum nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace.


Důležitá upozornění

Tento výpis má pouze informativní charakter.

Částky jsou uvedeny v Kč.

V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.

Záporné (-) znaménko u plateb v souboru Seznam příjemců dotací označuje částku reálně vrácenou na účet SZIF.

Anonymizace údajů – v případě, že je celková výše obdržené dotace z fondů EU u fyzické osoby za aktuální fiskální rok rovna nebo nižší než 1.250 EUR, není u těchto příjemců uvedeno jejich jméno a identifikační číslo – tito příjemci jsou uvedeni pod jednotným identifikátorem (JI). Pokud by zároveň vzhledem k malému počtu příjemců z dané obce uvedených pod JI mohlo dojít k identifikaci FO, není uvedena obec, ale pouze nadřazený správní celek dle klasifikace NUTS (okres).


Zkratky: ČR Česká republika, EU Evropská Unie, CZK Česká koruna, PO Právnická osoba, FO Fyzická osoba, ND Národní dotace, EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova EZZF Evropský zemědělský záruční fond

Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
Obec Železná
Železná, okres Beroun
-8 368 995,88
1000150062
okres Nymburk
-7 704 045,00
Českomoravský svaz mlékárenský z.s.
Praha, okres Praha
-6 043 523,00
1000711374
okres Pelhřimov
-5 588 199,53
SOREDO-CZ s.r.o. v likvidaci
Radslavice, okres Přerov
-4 854 632,00
1001143574
okres Teplice
-1 256 051,07
VELOPA,s.r.o.
Libotenice, okres Litoměřice
-777 372,00
ALN spol. s r. o.
Vrcovice, okres Písek
-769 568,60
Zemědělsko - obchodní družstvo Košice vlikvidaci
Košice, okres Tábor
-734 399,16
1001379624
okres Kutná Hora
-578 790,00
Statek Suchov s.r.o.
Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
-542 581,82
1001323530
okres Žďár nad Sázavou
-498 104,56
COMEM, s.r.o.
Libotenice, okres Litoměřice
-488 742,75
SEVAPOR, s.r.o.
Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
-488 375,00
1001381815
okres Klatovy
-465 519,08
1001255305
okres Svitavy
-450 204,71
Obec Zálší
Zálší, okres Tábor
-426 390,86
1000671119
okres Vsetín
-400 000,00
LIDRU, a.s.
Libotenice, okres Litoměřice
-332 994,00
Jezdecký klub GARUDA z.s.
Dubí, okres Teplice
-322 898,71
M.KARLÍK - distribuce s.r.o.
Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
-289 779,26
Obecně prospěšná společnost na záchranuhradu Prostiboř
Plzeň, okres Plzeň-město
-281 920,14
1000235920
okres Rokycany
-279 305,98
1000761169
okres Frýdek-Místek
-254 150,70
1001323106
okres Třebíč
-242 402,31
1001264690
okres Přerov
-225 000,00
1001147944
okres Přerov
-193 500,00
SANTEK, spol. s r.o.
Hlohovec, okres Břeclav
-188 992,00
1000051170
okres Domažlice
-188 240,17
HEINZELFARM s.r.o.
Suchý Důl, okres Náchod
-187 333,45
1000747956
okres Benešov
-184 517,45
ABIES Vysočina s.r.o.
Praha, okres Praha
-164 969,32
Zagreb Import s.r.o.
Brno, okres Brno-město
-157 318,66
1001326601
okres Chomutov
-154 838,54
1000097757
okres Brno-venkov
-139 291,44
1000141225
okres Klatovy
-123 897,00
1000049353
okres Třebíč
-121 835,75
1000626733
okres Klatovy
-118 981,80
1000623874
okres Znojmo
-110 029,62
1000774503
okres Znojmo
-102 814,99
1000167160
okres Semily
-85 076,05
1000663345
okres Litoměřice
-78 347,12
1000672581
okres Příbram
-76 560,00
1000079910
okres Rakovník
-75 339,65
1000116220
okres Vyškov
-66 121,35
1001109724
okres Příbram
-65 232,36
EdenART, s.r.o.
Horoušany, okres Praha-východ
-61 832,00
1000706486
okres Břeclav
-60 000,00
1000188477
okres Olomouc
-56 943,04
1000139875
okres Praha-východ
-52 647,00