Seznam příjemců dotací z Fondů EU

Seznam příjemců dotací obsahuje data za poslední dva fiskální roky. V abecedním pořádku je automaticky zobrazen seznam příjemců dotací za fiskální rok 2021, na seznam příjemců dotací za fiskální rok 2020 je možné přejít záložkou „ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ“.
Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Informace

Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace SZIF

Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dále v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a prováděcího nařízení č. 908/2014 zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR s uvedením druhu a výše vyplacené dotace.

V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

K 31. 5. každého roku je zveřejňován Seznam za uplynulý fiskální rok. Doba publikace je stanovena vždy na dva roky. Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího roku.

Z důvodu nové legislativy k 31. 5. 2015 byl změněn způsob zveřejňování seznamu příjemců dotací

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) finančních prostředků. Tyto budou vždy zveřejněny dle čl. 111 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, na webových stránkách www.szif.cz v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok, a to po dobu dvou let od prvního zveřejnění. Zároveň mohou být tyto údaje v souladu s čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie. S údaji o fyzických osobách, které budou zveřejněny nebo jinak zpracovány, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá upozornění

 • Tento výpis má pouze informativní charakter.
 • Částky jsou uvedeny v CZK.
 • V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.
 • Uvedené Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, a proto nejsou započítány do celkové částky vyplacených dotací.
 • V případě, že nesouhlasí celková výše dotací za příslušný subjekt s informacemi z jiných zdrojů, je možné, že subjektu byly přiznány další dotace, jejichž detaily není možné zobrazit na základě smluvních podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem dotací.
 • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 jsou publikovány údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) pouze za poslední dva fiskální roky.
 • U právnických osob (PO) je vždy uveden název společnosti, obec a okres.
 • U fyzických osob (FO) je uvedeno jméno a okres. FO, u nichž je příjem za fiskální rok roven nebo nižší částce 1250 EUR, jsou uvedeny pod Jednotným identifikátorem (JI).
 • Záporné (-) znamínko u plateb znamená:
  • Intervenční opatření – Prodej – platba za zboží
  • Vratky

Zkratky

ČR Česká republika
EU Evropská unie
EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova
EZZF Evropský zemědělský záruční fond
JI Jednotný identifikátor
PP Přímé platby
PRV Program rozvoje venkova
SOT Společná organizace trhu
PO Právnická osoba
FO Fyzická osoba
CZK Česká koruna
Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
Obec Železná
Železná, okres Beroun
-8 368 995,88
1000150062
okres Nymburk
-7 704 045,00
Českomoravský svaz mlékárenský z.s.
Praha, okres Praha
-6 043 523,00
1000711374
okres Pelhřimov
-5 589 187,52
SOREDO-CZ s.r.o. v likvidaci
Radslavice, okres Přerov
-4 854 632,00
1001143574
okres Teplice
-1 256 051,07
VELOPA,s.r.o.
Libotenice, okres Litoměřice
-777 372,00
ALN spol. s r. o.
Vrcovice, okres Písek
-769 568,60
Zemědělsko - obchodní družstvo Košice vlikvidaci
Košice, okres Tábor
-734 399,16
1001379624
okres Kutná Hora
-578 790,00
BLATNICKÉ VINAŘSTVÍ s.r.o.
Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
-542 581,82
1001323530
okres Žďár nad Sázavou
-498 907,23
COMEM, s.r.o.
Libotenice, okres Litoměřice
-488 742,75
SEVAPOR, s.r.o.
Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
-488 375,00
1001381815
okres Klatovy
-466 515,34
1001255305
okres Svitavy
-452 361,30
Obec Zálší
Zálší, okres Tábor
-426 390,86
1000671119
okres Vsetín
-400 000,00
LIDRU, a.s.
Libotenice, okres Litoměřice
-332 994,00
Jezdecký klub GARUDA z.s.
Dubí, okres Teplice
-322 898,71
M.KARLÍK - distribuce s.r.o.
Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
-289 779,26
Obecně prospěšná společnost na záchranuhradu Prostiboř
Plzeň, okres Plzeň-město
-281 920,14
1000235920
okres Rokycany
-279 305,98
1000761169
okres Frýdek-Místek
-254 150,70
1001323106
okres Třebíč
-247 442,62
1001264690
okres Přerov
-225 000,00
1001147944
okres Přerov
-193 500,00
1000747956
okres Benešov
-191 360,23
HEINZELFARM s.r.o.
Suchý Důl, okres Náchod
-190 520,83
SANTEK, spol. s r.o.
Hlohovec, okres Břeclav
-188 992,00
1000051170
okres Domažlice
-188 240,17
ABIES Vysočina s.r.o.
Praha, okres Praha
-164 969,32
Zagreb Import s.r.o.
Brno, okres Brno-město
-157 318,66
1001326601
okres Chomutov
-150 050,45
1000097757
okres Brno-venkov
-139 291,44
1000141225
okres Klatovy
-123 897,00
1000049353
okres Třebíč
-121 835,75
1000626733
okres Klatovy
-118 981,80
1000623874
okres Znojmo
-110 029,62
1000774503
okres Znojmo
-102 814,99
1000167160
okres Semily
-85 076,05
1000672581
okres Příbram
-79 650,29
1000663345
okres Litoměřice
-78 347,12
1000079910
okres Rakovník
-75 339,65
1000116220
okres Vyškov
-66 121,35
1001109724
okres Příbram
-65 232,36
EdenART, s.r.o.
Horoušany, okres Praha-východ
-61 832,00
1000706486
okres Břeclav
-60 000,00
1000188477
okres Olomouc
-57 451,79
1000139875
okres Praha-východ
-52 647,00