Seznam příjemců dotací z Fondů EU

Seznam příjemců dotací je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb. a příslušných předpisů EU.

Fulltextový vyhledávač obsahuje data za poslední dva uzavřené fiskální roky EU (fiskální rok EU začíná 16.10. a končí 15.10. následujícího kalendářního roku), které lze přímo zobrazit a třídit pomocí záložky „Rozšířené hledání“.

Data za uplynulé fiskální roky EU lze stáhnout níže v části Soubory ke stažení. Mezi Soubory ke stažení lze také stáhnout soubor „Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace“.

Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.


Základní Informace k Seznamu Příjemců dotací

V souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, prováděcího nařízení č. 908/2014 a na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a z národních zdrojů s uvedením druhu a výše vyplacené dotace, a to jednak formou fulltextového vyhledávače a také formou otevřených dat, tzn. souborů v „otevřeném, strojově čitelném formátu“ (v části Soubory ke stažení). V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího kalendářního roku. Seznam příjemců dotací obsahuje částky dle data výplaty, které odpovídá zařazení do daného fiskálního roku. Data za uzavřený fiskální rok EU se zveřejňují nejpozději do 31.5. následujícího kalendářního roku (s výjimkou viz další odstavec).


Technické informace k uveřejněným souborům:

Soubory jsou od roku 2022 zveřejňovány ve formátu CSV (do roku 2021 XML).

Soubory obsahují: Jméno / název příjemce a jeho bydliště / sídlo, dále částku dotace a popis opatření, na které byla dotace vyplacena.

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 jsou zveřejňované informace v souborech CSV rozšířeny o identifikační číslo příjemce a datum nabytí právní moci rozhodnutí o výplatě dotace.


Základní Informace k Přehledu rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu samostatný soubor Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace, který představuje seznam vratek dotací předepsaných příjemcům. Je třeba upozornit, že se jedná pouze o přehled vratek v původně předepsané výši a nikoliv o reálně vrácené prostředky.

Data v souboru a jeho formát je shodný jako v souboru Seznam příjemců dotací, ale rozhodným údajem pro zařazení do konkrétního přehledu za fiskální rok není datum výplaty, ale datum nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace.


Důležitá upozornění

Tento výpis má pouze informativní charakter.

Částky jsou uvedeny v Kč.

V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.

Záporné (-) znaménko u plateb v souboru Seznam příjemců dotací označuje částku reálně vrácenou na účet SZIF.

Anonymizace údajů – v případě, že je celková výše obdržené dotace z fondů EU u fyzické osoby za aktuální fiskální rok rovna nebo nižší než 1.250 EUR, není u těchto příjemců uvedeno jejich jméno a identifikační číslo – tito příjemci jsou uvedeni pod jednotným identifikátorem (JI). Pokud by zároveň vzhledem k malému počtu příjemců z dané obce uvedených pod JI mohlo dojít k identifikaci FO, není uvedena obec, ale pouze nadřazený správní celek dle klasifikace NUTS (okres).


Zkratky: ČR Česká republika, EU Evropská Unie, CZK Česká koruna, PO Právnická osoba, FO Fyzická osoba, ND Národní dotace, EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova EZZF Evropský zemědělský záruční fond

Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
A G R O SOKOLEČ, a.s.
Sokoleč, okres Nymburk
7 822 496,96
A G R O ŽLUNICE, a.s.
Žlunice, okres Jičín
16 038 139,93
A L A, a.s. Řepníky
Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
14 813 990,35
A-TRUCK, s.r.o.
Třebíč, okres Třebíč
2 822 477,22
A.Z.O., s.r.o.
Jinošov, okres Třebíč
5 971 657,32
AATD agro I., a.s.
Praha, okres Praha
1 180 529,91
AB AGRO s.r.o.
Křišťanovice, okres Bruntál
12 035 886,08
AB Bor, s.r.o.
Bor, okres Tachov
16 292 263,42
AB Krásná s.r.o.
Bor, okres Tachov
3 207 968,34
ABEL ŠTĚPÁN
České Budějovice, okres České Budějovice
66 510,06
ABERO s.r.o.
Stříbro, okres Tachov
2 540 070,93
ABÍK LUKÁŠ
Zásmuky, okres Kolín
65 930,69
ABM HRÁDEK, s.r.o.
Slavičín, okres Zlín
12 793 670,89
ABRAHAM LIBOR
Rácovice, okres Třebíč
68 508,52
ABRAHAM LUBOMÍR
Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
621 988,12
ABRAHAM MICHAL
Chlumec, okres Ústí nad Labem
31 637,90
ABRAHAM VÁCLAV
Nová Ves u Jarošova, okres Svitavy
274 967,77
ABRAHÁM VÁCLAV
Červené Pečky, okres Kolín
89 287,71
ABRAHAM VLADIMÍR
Osík, okres Svitavy
515 740,16
ABRLE JOSEF
Pavlov, okres Břeclav
172 053,62
ABT JAN
Líšnice, okres Praha-západ
4 882 183,70
ACLAR MILAN
Blatec, okres Olomouc
122 494,09
ACRE, spol. s r.o.
Praha, okres Praha
39 226,05
AD Salák s.r.o.
Chválenice, okres Plzeň-město
127 080,70
ADAM JAROSLAV
Neustupov, okres Benešov
621 426,26
ADAM PAVEL
Žilina, okres Kladno
58 681,40
ADAM PAVEL
Žilina, okres Kladno
155 002,15
ADAM PETR
Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod
81 839,73
ADAM RADIM
Pístina, okres Jindřichův Hradec
176 135,44
ADAM RADOVAN
Držková, okres Zlín
645 313,12
ADAM ROMAN
Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
407 692,51
ADAM VÁCLAV
Částkov, okres Tachov
83 380,88
ADAMČÍKOVÁ HANA
Ptice, okres Praha-západ
128 080,46
ADAMČÍKOVÁ LIBĚNA
Hať, okres Opava
57 572,96
ADAMEC ALEŠ
Věžnice, okres Havlíčkův Brod
636 514,02
ADAMEC JAROSLAV
Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
571 385,18
ADAMEC JAROSLAV
Krásný Les, okres Liberec
126 930,36
ADAMEC JIŘÍ
Červené Pečky, okres Kolín
44 160,76
ADAMEC MIROSLAV
Nový Jičín, okres Nový Jičín
842 619,67
ADAMEC PETR
Strachotín, okres Břeclav
271 431,01
ADAMEC RADOMÍR
Bukvice, okres Jičín
78 640,69
ADAMEC STANISLAV
Kopidlno, okres Jičín
230 311,45
ADAMEC TOMÁŠ
Červené Pečky, okres Kolín
152 787,01
ADAMEC VÁCLAV
Pecka, okres Jičín
271 629,33
ADAMEC ZBYŠEK
Oskava, okres Šumperk
78 220,05
ADAMEC ZDENĚK
Kopidlno, okres Jičín
267 719,35
ADÁMEK DRAHOMÍR
Holešov, okres Kroměříž
83 252,14
ADÁMEK LUBOR
Ostrava, okres Ostrava-město
821 821,83
ADÁMEK MILAN
Strání, okres Uherské Hradiště
53 277,53
ADÁMEK PETR
Zašová, okres Vsetín
58 257,50
ADÁMEK VÁCLAV
Višňové, okres Znojmo
293 682,52