Seznam příjemců dotací z Fondů EU

Seznam příjemců dotací je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb. a příslušných předpisů EU.

Fulltextový vyhledávač obsahuje data za poslední dva uzavřené fiskální roky EU (fiskální rok EU začíná 16.10. a končí 15.10. následujícího kalendářního roku), které lze přímo zobrazit a třídit pomocí záložky „Rozšířené hledání“.

Data za uplynulé fiskální roky EU lze stáhnout níže v části Soubory ke stažení. Mezi Soubory ke stažení lze také stáhnout soubor „Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace“.

Uživatelský výběr (záložka „Rozšířené hledání“), zobrazený použitím „Hledat“, lze stáhnout do lokálního souboru pomocí „Export csv“.

Měnu pro vyjádření částek (Kč nebo EUR) lze změnit v záložce „Rozšířené hledání“.

Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Jazyk/Language: Anglicky


Základní Informace k Seznamu Příjemců dotací

V souladu s čl. 98 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2116, prováděcího nařízení č. 2022/128 a na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a z národních zdrojů s uvedením druhu a výše vyplacené dotace, a to jednak formou fulltextového vyhledávače a také formou otevřených dat, tzn. souborů v „otevřeném, strojově čitelném formátu“ (v části Soubory ke stažení). V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího kalendářního roku. Seznam příjemců dotací obsahuje částky dle data výplaty, které odpovídá zařazení do daného fiskálního roku. Data za uzavřený fiskální rok EU se zveřejňují nejpozději do 31.5. následujícího kalendářního roku.


Technické informace k uveřejněným souborům:

Soubory jsou od roku 2022 zveřejňovány ve formátu CSV (do roku 2021 XML).

Soubory obsahují: Jméno / název příjemce a jeho bydliště / sídlo, dále částku dotace a popis opatření, na které byla dotace vyplacena.

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 jsou zveřejňované informace v souborech CSV rozšířeny o identifikační číslo příjemce a datum nabytí právní moci rozhodnutí o výplatě dotace.


Základní Informace k Přehledu rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu samostatný soubor Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace, který představuje seznam vratek dotací předepsaných příjemcům. Je třeba upozornit, že se jedná pouze o přehled vratek v původně předepsané výši a nikoliv o reálně vrácené prostředky.

Data v souboru a jeho formát je shodný jako v souboru Seznam příjemců dotací, ale rozhodným údajem pro zařazení do konkrétního přehledu za fiskální rok není datum výplaty, ale datum nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace.


Důležitá upozornění

Tento výpis má pouze informativní charakter.

Částky jsou uvedeny v Kč.

V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.

Záporné (-) znaménko u plateb v souboru Seznam příjemců dotací označuje částku reálně vrácenou na účet SZIF.

Anonymizace údajů – v případě, že je celková výše obdržené dotace z fondů EU za aktuální fiskální rok rovna nebo nižší než 1.250 EUR, není u těchto příjemců uvedeno jejich jméno a identifikační číslo – tito příjemci jsou uvedeni pod jednotným identifikátorem (JI). Pokud by zároveň vzhledem k malému počtu příjemců z dané obce uvedených pod JI mohlo dojít k identifikaci FO, není uvedena obec, ale pouze nadřazený správní celek dle klasifikace NUTS (okres).


Zkratky: ČR Česká republika, EU Evropská Unie, CZK Česká koruna, PO Právnická osoba, FO Fyzická osoba, ND Národní dotace, EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova EZZF Evropský zemědělský záruční fond

Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
AGRIFIT, spol. s.r.o.
Znojmo, okres Znojmo
275 189,80
AGRIGINIUM k.s.
Milhostov, okres Cheb
4 015 023,81
Agrijan s. r. o.
Chotětov, okres Mladá Boleslav
8 198 010,82
Agrika k.s.
Lhotka, okres Jihlava
339 437,83
AGRIMA DRAŽENOV a.s.
Draženov, okres Domažlice
14 775 658,00
AGRIMEX Brumovice s. r. o.
Brumovice, okres Opava
16 770 280,55
AGRIMEX HB, spol. s r.o.
Krupka, okres Teplice
5 483 364,89
AGRINO s.r.o.
Oldřichov, okres Tábor
7 560 945,94
Agrio s.r.o.
Praha, okres Praha
396 218,16
Agrio ZS s.r.o.
Hovorčovice, okres Praha-východ
2 763 390,03
AGRIP s.r.o.
Liberec, okres Liberec
4 359 680,32
AGRIPROD s.r.o.
Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
11 917 295,42
AGRIS Jedovnice s.r.o.
Jedovnice, okres Blansko
7 635 875,26
AGRIS Markvarec, spol. s r.o.
Dačice, okres Jindřichův Hradec
3 103 250,14
AGRISEN s.r.o.
Staré Město, okres Šumperk
1 362 684,91
AGRISERVIS KOPECKÝ s.r.o.
Bylany, okres Chrudim
110 826,64
Agritec Farm s.r.o.
Šumperk, okres Šumperk
87 829,76
Agritec Plant Research s.r.o.
Šumperk, okres Šumperk
35 818,83
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Šumperk, okres Šumperk
208 820,71
AGRITEK s.r.o.
Božejov, okres Pelhřimov
10 148,64
AGRIVEP a.s.
Velké Přílepy, okres Praha-západ
18 786 799,20
AGRIX s.r.o.
Kyjov, okres Hodonín
563 301,69
AGRO - ACKER s.r.o.
Aš, okres Cheb
240 732,90
AGRO - BESKYD, spol. s r. o.
Bystřička, okres Vsetín
4 544 835,94
AGRO - DANNHORN s.r.o.
Nebanice, okres Cheb
4 390 245,06
AGRO - DOMINIK spol. s r.o.
Žermanice, okres Frýdek-Místek
2 024 072,66
AGRO - družstvo Ostrovec
Ostrovec, okres Písek
4 965 588,53
Agro - Hochstaffl, s.r.o.
České Budějovice, okres České Budějovice
5 556 971,20
AGRO - JAVORNA, spol. s r.o.
Čistá, okres Rakovník
8 726 810,47
AGRO - KVARTO OVČÍNY s.r.o.
Kondrac, okres Benešov
4 568 634,51
AGRO - LAJKA s.r.o.
Hať, okres Opava
5 076 192,22
AGRO - MAMBAK s.r.o.
Horní Dvořiště, okres Český Krumlov
7 220 496,58
AGRO - Měřín, a.s.
Měřín, okres Žďár nad Sázavou
96 187 408,98
AGRO - Měřín, obchodní společnost, s.r.o.
Měřín, okres Žďár nad Sázavou
69 073,31
AGRO - RÁJ s.r.o.
Přepeře, okres Mladá Boleslav
454 828,84
AGRO - spol., akciová společnost v likvidaci
České Budějovice, okres České Budějovice
1 019 424,87
Agro - společnost MORAVA s.r.o.
Kojetín, okres Přerov
8 616 559,42
AGRO - STONAŘOV,družstvo
Stonařov, okres Jihlava
26 391 354,76
AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o.
Dolní Žandov, okres Cheb
25 764 306,10
Agro 2014 s.r.o.
Hazlov, okres Cheb
2 935 182,32
AGRO A.R.W., s.r.o.
Stará Červená Voda, okres Jeseník
9 367 069,19
AGRO ALIOS, spol. s r.o.
Znojmo, okres Znojmo
6 584 709,78
AGRO Bílá a.s.
Bílá, okres Liberec
11 558 389,65
AGRO BIO PRO s.r.o.
Kamberk, okres Benešov
897 262,17
AGRO Bízek s.r.o.
Protivín, okres Písek
1 263 955,02
AGRO BLATA s.r.o.
Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
299 083,42
AGRO BOHEMIA 3000 s.r.o.
Lipová, okres Cheb
3 280 261,16
AGRO Bohouňovice II, spol. s r.o.
Horní Kruty, okres Kolín
4 706 736,43
AGRO Bohy s.r.o.
Chrást, okres Plzeň-město
63 116,07
Agro Borek s.r.o.
Horoušany, okres Praha-východ
44 728,90
AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o.
Boskovštejn, okres Znojmo
2 900 391,48