Seznam příjemců dotací z Fondů EU

Seznam příjemců dotací je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb. a příslušných předpisů EU.

Fulltextový vyhledávač obsahuje data za poslední dva uzavřené fiskální roky EU (fiskální rok EU začíná 16.10. a končí 15.10. následujícího kalendářního roku), které lze přímo zobrazit a třídit pomocí záložky „Rozšířené hledání“.

Data za uplynulé fiskální roky EU lze stáhnout níže v části Soubory ke stažení. Mezi Soubory ke stažení lze také stáhnout soubor „Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace“.

Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.


Základní Informace k Seznamu Příjemců dotací

V souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, prováděcího nařízení č. 908/2014 a na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a z národních zdrojů s uvedením druhu a výše vyplacené dotace, a to jednak formou fulltextového vyhledávače a také formou otevřených dat, tzn. souborů v „otevřeném, strojově čitelném formátu“ (v části Soubory ke stažení). V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího kalendářního roku. Seznam příjemců dotací obsahuje částky dle data výplaty, které odpovídá zařazení do daného fiskálního roku. Data za uzavřený fiskální rok EU se zveřejňují nejpozději do 31.5. následujícího kalendářního roku (s výjimkou viz další odstavec).


Technické informace k uveřejněným souborům:

Soubory jsou od roku 2022 zveřejňovány ve formátu CSV (do roku 2021 XML).

Soubory obsahují: Jméno / název příjemce a jeho bydliště / sídlo, dále částku dotace a popis opatření, na které byla dotace vyplacena.

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 jsou zveřejňované informace v souborech CSV rozšířeny o identifikační číslo příjemce a datum nabytí právní moci rozhodnutí o výplatě dotace.


Základní Informace k Přehledu rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace

Počínaje fiskálním rokem EU 2022 je zveřejněn na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu samostatný soubor Přehled rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace, který představuje seznam vratek dotací předepsaných příjemcům. Je třeba upozornit, že se jedná pouze o přehled vratek v původně předepsané výši a nikoliv o reálně vrácené prostředky.

Data v souboru a jeho formát je shodný jako v souboru Seznam příjemců dotací, ale rozhodným údajem pro zařazení do konkrétního přehledu za fiskální rok není datum výplaty, ale datum nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace.


Důležitá upozornění

Tento výpis má pouze informativní charakter.

Částky jsou uvedeny v Kč.

V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.

Záporné (-) znaménko u plateb v souboru Seznam příjemců dotací označuje částku reálně vrácenou na účet SZIF.

Anonymizace údajů – v případě, že je celková výše obdržené dotace z fondů EU u fyzické osoby za aktuální fiskální rok rovna nebo nižší než 1.250 EUR, není u těchto příjemců uvedeno jejich jméno a identifikační číslo – tito příjemci jsou uvedeni pod jednotným identifikátorem (JI). Pokud by zároveň vzhledem k malému počtu příjemců z dané obce uvedených pod JI mohlo dojít k identifikaci FO, není uvedena obec, ale pouze nadřazený správní celek dle klasifikace NUTS (okres).


Zkratky: ČR Česká republika, EU Evropská Unie, CZK Česká koruna, PO Právnická osoba, FO Fyzická osoba, ND Národní dotace, EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova EZZF Evropský zemědělský záruční fond

Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
1000665011
Horní Cerekev, okres Pelhřimov
-1 677 939,42
Vital odbytové družstvo
Všestary, okres Hradec Králové
-1 352 231,10
1000626326
Brno, okres Brno-město
-1 225 000,00
EKO farma Nové Sady, s.r.o.
Krásensko, okres Vyškov
-1 137 049,63
1000777006
Tábor, okres Tábor
-967 635,21
RegeFarm s.r.o.
Velká nad Veličkou, okres Hodonín
-872 118,25
1000356930
Velké Bílovice, okres Břeclav
-809 624,58
1001254589
Tuchořice, okres Louny
-729 704,40
Agropo, spol. s r.o.
Dvory, okres Nymburk
-708 824,68
1001272099
okres Havlíčkův Brod
-607 972,00
1001318595
okres Rakovník
-537 955,15
1000936970
okres Břeclav
-512 411,43
1001318617
okres Rakovník
-501 023,24
TRAXELL s.r.o.
Plzeň, okres Plzeň-město
-440 791,55
1001259114
Votice, okres Benešov
-417 610,05
1001271297
Pelhřimov, okres Pelhřimov
-413 531,53
1001221532
okres Bruntál
-410 004,10
1001270762
okres Žďár nad Sázavou
-400 015,31
1001189868
okres Benešov
-397 997,76
1001050517
okres Domažlice
-391 599,00
DIEMA s.r.o.
Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
-357 451,28
1000234193
okres Svitavy
-351 731,26
1001198450
Litomyšl, okres Svitavy
-350 966,21
1001528204
Šumperk, okres Šumperk
-343 857,00
1000671151
okres Znojmo
-338 261,41
1000726819
okres České Budějovice
-324 439,42
OBEC OTOVICE
Otovice, okres Náchod
-287 773,06
1000636143
Milíkov, okres Frýdek-Místek
-267 781,97
1000275086
Temelín, okres České Budějovice
-240 195,80
ALTENBERG s.r.o.
Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
-240 000,00
1000672581
Prosenická Lhota, okres Příbram
-237 565,70
EKO TERA s.r.o.
Mutkov, okres Olomouc
-226 144,21
1000745872
Králíky, okres Ústí nad Orlicí
-219 121,12
1001261682
Čestín, okres Kutná Hora
-209 645,59
ZO ČSOP 63/14 Jadernička
Rudimov, okres Zlín
-163 813,60
1000689034
Hradec Králové, okres Hradec Králové
-158 755,05
1001198921
Praha, okres Praha
-154 626,23
1000983056
okres Bruntál
-153 778,46
1001264690
Přerov, okres Přerov
-150 000,00
good wine store s.r.o.
Praha, okres Praha
-144 000,00
1001338383
okres Olomouc
-140 184,00
Obec Nedachlebice
Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
-136 537,36
1000672301
okres Karlovy Vary
-130 594,03
1000654508
Šternberk, okres Olomouc
-111 484,34
1000710114
Šternberk, okres Olomouc
-109 510,26
1001323882
okres Plzeň-sever
-100 520,00
Parel s.r.o.
Česká Lípa, okres Česká Lípa
-99 822,96
1000713750
Úštěk, okres Litoměřice
-89 164,25
Agroarea s.r.o.
Horní Stropnice, okres České Budějovice
-87 315,00
1000663264
okres Sokolov
-84 910,89