Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací obsahuje data za poslední dva fiskální roky. V abecedním pořádku je automaticky zobrazen seznam příjemců dotací za fiskální rok 2018, na seznam příjemců dotací za fiskální rok 2017 je možné přejít záložkou „ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ“.
Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Informace

Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace SZIF

Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dále v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a prováděcího nařízení č. 908/2014 zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR s uvedením druhu a výše vyplacené dotace.

V případě osobních údajů jsou příslušné informace poskytnuté v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dále s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) - v platnosti od 25. 5. 2018.

Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

K 31. 5. každého roku je zveřejňován Seznam za uplynulý fiskální rok. Doba publikace je stanovena vždy na dva roky. Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího roku.

Z důvodu nové legislativy k 31. 5. 2015 byl změněn způsob zveřejňování seznamu příjemců dotací

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) finančních prostředků. Tyto budou vždy zveřejněny dle čl. 111 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, na webových stránkách www.szif.cz v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok, a to po dobu dvou let od prvního zveřejnění. Zároveň mohou být tyto údaje v souladu s čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie. Údaje o fyzických osobách budou rovněž zveřejněny na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Důležitá upozornění

 • Tento výpis má pouze informativní charakter.
 • Částky jsou uvedeny v CZK.
 • V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.
 • Uvedené Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, a proto nejsou započítány do celkové částky vyplacených dotací.
 • V případě, že nesouhlasí celková výše dotací za příslušný subjekt s informacemi z jiných zdrojů, je možné, že subjektu byly přiznány další dotace, jejichž detaily není možné zobrazit na základě smluvních podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem dotací.
 • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 jsou publikovány údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) pouze za poslední dva fiskální roky.
 • U právnických osob (PO) je vždy uveden název společnosti, obec a okres.
 • U fyzických osob (FO) je uvedeno jméno a okres. FO, u nichž je příjem za fiskální rok roven nebo nižší částce 1250 EUR, jsou uvedeny pod Jednotným identifikátorem (JI).
 • Záporné (-) znamínko u plateb znamená:
  • Intervenční opatření – Prodej – platba za zboží
  • Vratky

Zkratky

ČR Česká republika
EU Evropská unie
EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova
EZZF Evropský zemědělský záruční fond
JI Jednotný identifikátor
PP Přímé platby
PRV Program rozvoje venkova
SOT Společná organizace trhu
PO Právnická osoba
FO Fyzická osoba
CZK Česká koruna
Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
ŽVÁČKOVÁ MARIE
okres Žďár nad Sázavou
58 144,29
ŽVÁČKOVÁ IVANA
okres Žďár nad Sázavou
827 182,54
ŽVÁČKOVÁ ALENA
Rýmařov, okres Bruntál
153 941,28
ŽŮROVÁ JITKA
okres Přerov
107 409,66
ŽURKOVÁ JAROSLAVA
Ostrava, okres Ostrava-město
47 565,00
ŽŮREK MILAN
Vizovice, okres Zlín
73 873,40
ŽŮREK JAN
Praha, okres Praha
594 068,75
ŽUFÁNEK JOSEF
okres Uherské Hradiště
129 054,02
ŽUFÁNEK JAN
okres Uherské Hradiště
1 185 366,77
ŽOUŽELKA JAROMÍR
okres Prostějov
804 188,19
ŽONDROVÁ MARTINA
okres Prostějov
236 027,93
ŽOČEK RADEK
okres Náchod
544 702,08
ŽOČEK PETR
okres Náchod
2 450 168,84
ŽMOLIL JAROSLAV
okres Nymburk
176 125,53
ŽlabEko s.r.o.
Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
39 396,76
ŽLÁBEK FILIP
Vimperk, okres Prachatice
120 324,91
ŽIŽKOVÁ PETRA
okres Trutnov
1 207 500,13
ŽIŽKA VLADIMÍR
okres Trutnov
63 694,37
ŽIŽKA PETR
Tichá, okres Nový Jičín
180 705,56
ŽIŽKA LADISLAV
Hlavňovice, okres Klatovy
317 657,80
ŽIŽKA JOSEF
Provodov, okres Zlín
46 115,29
ŽIŽKA JOSEF
okres Zlín
1 630 537,82
ŽIŽKA JIŘÍ
okres Benešov
284 178,82
ŽIŽKA JAROSLAV
okres Trutnov
72 857,92
ŽIŽKA JAROSLAV
Praha, okres Praha
36 146,71
ŽIŽKA JAN
Protivín, okres Písek
38 738,35
ŽIŽKA JAKUB
okres Příbram
110 355,81
ŽIŽKA DALIBOR
okres Trutnov
131 476,56
ŽÍŽALA MILOSLAV
okres Benešov
56 058,74
ŽÍŽALA JOSEF
Benešov, okres Benešov
95 136,00
ŽÍŽALA JOSEF
Benešov, okres Benešov
1 540 456,65
ŽIVO, spol. s r.o.
Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
781 129,44
ŽIVNÉŘ JOSEF
Luhačovice, okres Zlín
129 304,42
ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
9 320 938,58
ŽITNÝ MIROSLAV
Olbramovice, okres Znojmo
71 527,13
ŽITNÍK RADOVAN
Nový Jičín, okres Nový Jičín
400 654,12
ŽITNÁ FUTURUM s.r.o.
Netolice, okres Prachatice
2 423 726,46
ŽÍTEK LADISLAV
Býšť, okres Pardubice
108 967,64
Žilovská zemědělská a.s.
Žilov, okres Plzeň-sever
12 945 085,37
ŽÍLOVÁ MARIE
okres Strakonice
162 340,30
ŽILKOVÁ MARKÉTA
okres Prostějov
100 151,45
ŽILKA JAROMÍR
Roudnice, okres Hradec Králové
787 271,94
ŽILINSKÝ SLAVOMÍR
okres Frýdek-Místek
519 384,45
ŽILÁK ZDENĚK
okres Strakonice
55 779,83
ŽÍLA ZDENĚK
Kájov, okres Český Krumlov
1 350 830,52
ŽÍLA LADISLAV
Kájov, okres Český Krumlov
1 767 346,55
ŽÍLA DUŠAN
okres Strakonice
118 003,59
Žichlická zemědělská a. s.
Hromnice, okres Plzeň-sever
11 333 990,69
Žihelský statek, a.s.
Žihle, okres Plzeň-sever
18 995 959,56
ŽIDEK VOJTĚCH
Růžďka, okres Vsetín
86 619,11