Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací obsahuje data za poslední dva fiskální roky. V abecedním pořádku je automaticky zobrazen seznam příjemců dotací za fiskální rok 2019, na seznam příjemců dotací za fiskální rok 2018 je možné přejít záložkou „ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ“.
Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Informace

Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace SZIF

Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dále v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a prováděcího nařízení č. 908/2014 zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR s uvedením druhu a výše vyplacené dotace.

V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

K 31. 5. každého roku je zveřejňován Seznam za uplynulý fiskální rok. Doba publikace je stanovena vždy na dva roky. Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího roku.

Z důvodu nové legislativy k 31. 5. 2015 byl změněn způsob zveřejňování seznamu příjemců dotací

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) finančních prostředků. Tyto budou vždy zveřejněny dle čl. 111 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, na webových stránkách www.szif.cz v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok, a to po dobu dvou let od prvního zveřejnění. Zároveň mohou být tyto údaje v souladu s čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie. S údaji o fyzických osobách, které budou zveřejněny nebo jinak zpracovány, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá upozornění

 • Tento výpis má pouze informativní charakter.
 • Částky jsou uvedeny v CZK.
 • V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.
 • Uvedené Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, a proto nejsou započítány do celkové částky vyplacených dotací.
 • V případě, že nesouhlasí celková výše dotací za příslušný subjekt s informacemi z jiných zdrojů, je možné, že subjektu byly přiznány další dotace, jejichž detaily není možné zobrazit na základě smluvních podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem dotací.
 • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 jsou publikovány údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) pouze za poslední dva fiskální roky.
 • U právnických osob (PO) je vždy uveden název společnosti, obec a okres.
 • U fyzických osob (FO) je uvedeno jméno a okres. FO, u nichž je příjem za fiskální rok roven nebo nižší částce 1250 EUR, jsou uvedeny pod Jednotným identifikátorem (JI).
 • Záporné (-) znamínko u plateb znamená:
  • Intervenční opatření – Prodej – platba za zboží
  • Vratky

Zkratky

ČR Česká republika
EU Evropská unie
EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova
EZZF Evropský zemědělský záruční fond
JI Jednotný identifikátor
PP Přímé platby
PRV Program rozvoje venkova
SOT Společná organizace trhu
PO Právnická osoba
FO Fyzická osoba
CZK Česká koruna
Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
ŽVÁČKOVÁ MARIE
okres Žďár nad Sázavou
53 086,36
ŽVÁČKOVÁ IVANA
okres Žďár nad Sázavou
212 471,90
ŽVÁČKOVÁ ALENA
Rýmařov, okres Bruntál
192 401,93
ŽŮROVÁ JITKA
okres Přerov
572 815,18
ŽŮREK MILAN
Vizovice, okres Zlín
14 631,34
ŽŮREK JAN
Praha, okres Praha
591 291,35
ŽUFÁNEK JOSEF
okres Uherské Hradiště
149 173,81
ŽUFÁNEK JAN
okres Uherské Hradiště
294 076,10
ŽOUŽELKA JAROMÍR
okres Prostějov
778 295,79
ŽONDROVÁ MARTINA
okres Prostějov
227 478,57
ŽOČEK RADEK
okres Náchod
212 487,91
ŽOČEK PETR
okres Náchod
2 483 701,69
ŽMOLIL JAROSLAV
okres Nymburk
169 189,14
ŽlabEko s.r.o.
Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
51 123,25
ŽLÁBEK FILIP
Vimperk, okres Prachatice
255 723,80
ŽIŽKOVÁ PETRA
okres Trutnov
1 194 536,50
ŽIŽKA VLADIMÍR
okres Trutnov
63 763,45
ŽIŽKA PETR
Tichá, okres Nový Jičín
192 215,54
ŽIŽKA LADISLAV
Hlavňovice, okres Klatovy
313 760,04
ŽIŽKA JOSEF
Provodov, okres Zlín
80 715,85
ŽIŽKA JOSEF
okres Zlín
1 599 855,66
ŽIŽKA JIŘÍ
okres Benešov
517 714,99
ŽIŽKA JAROSLAV
Praha, okres Praha
35 480,98
ŽIŽKA JAN
Protivín, okres Písek
37 880,67
ŽIŽKA JAKUB
okres Příbram
107 942,15
ŽIŽKA DALIBOR
okres Trutnov
147 946,11
ŽÍŽALA MILOSLAV
Struhařov, okres Benešov
43 376,51
ŽÍŽALA JOSEF
Benešov, okres Benešov
1 367 408,86
ŽÍŽALA JOSEF
Benešov, okres Benešov
91 800,00
ŽIVO, spol. s r.o.
Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
1 167 512,95
ŽIVNÉŘ JOSEF
Luhačovice, okres Zlín
118 076,86
ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
28 522 718,24
Živá farma s.r.o.
Šanov, okres Znojmo
695 546,75
ŽITNÝ MIROSLAV
Olbramovice, okres Znojmo
68 731,19
ŽITNÍK RADOVAN
Nový Jičín, okres Nový Jičín
393 211,65
ŽITNÁ FUTURUM s.r.o.
Netolice, okres Prachatice
2 391 123,27
ŽÍTEK LADISLAV
Býšť, okres Pardubice
102 950,17
Žilovská zemědělská a.s.
Žilov, okres Plzeň-sever
11 976 798,41
ŽÍLOVÁ MARIE
okres Strakonice
69 515,61
ŽILKOVÁ MARKÉTA
okres Prostějov
96 222,38
ŽILKA JAROMÍR
Roudnice, okres Hradec Králové
755 359,38
ŽILINSKÝ SLAVOMÍR
Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
453 180,33
ŽILÁK ZDENĚK
okres Strakonice
67 707,51
ŽÍLA ZDENĚK
Kájov, okres Český Krumlov
1 345 960,01
ŽÍLA LADISLAV
Kájov, okres Český Krumlov
1 479 757,39
ŽÍLA DUŠAN
okres Strakonice
241 861,30
Žichlická zemědělská a. s.
Hromnice, okres Plzeň-sever
9 699 933,00
Žihelský statek, a.s.
Žihle, okres Plzeň-sever
24 523 977,31
ŽIDEK VOJTĚCH
Růžďka, okres Vsetín
87 403,54
ŽIDEK JAROMÍR
Popice, okres Břeclav
2 116 909,26

Soubory ke stažení – Seznamy příjemců dotací v otevřeném formátu