Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací obsahuje data za poslední dva fiskální roky. V abecedním pořádku je automaticky zobrazen seznam příjemců dotací za fiskální rok 2020, na seznam příjemců dotací za fiskální rok 2019 je možné přejít záložkou „ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ“.
Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Informace

Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace SZIF

Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dále v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a prováděcího nařízení č. 908/2014 zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR s uvedením druhu a výše vyplacené dotace.

V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

K 31. 5. každého roku je zveřejňován Seznam za uplynulý fiskální rok. Doba publikace je stanovena vždy na dva roky. Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího roku.

Z důvodu nové legislativy k 31. 5. 2015 byl změněn způsob zveřejňování seznamu příjemců dotací

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) finančních prostředků. Tyto budou vždy zveřejněny dle čl. 111 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, na webových stránkách www.szif.cz v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok, a to po dobu dvou let od prvního zveřejnění. Zároveň mohou být tyto údaje v souladu s čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie. S údaji o fyzických osobách, které budou zveřejněny nebo jinak zpracovány, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá upozornění

 • Tento výpis má pouze informativní charakter.
 • Částky jsou uvedeny v CZK.
 • V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.
 • Uvedené Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, a proto nejsou započítány do celkové částky vyplacených dotací.
 • V případě, že nesouhlasí celková výše dotací za příslušný subjekt s informacemi z jiných zdrojů, je možné, že subjektu byly přiznány další dotace, jejichž detaily není možné zobrazit na základě smluvních podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem dotací.
 • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 jsou publikovány údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) pouze za poslední dva fiskální roky.
 • U právnických osob (PO) je vždy uveden název společnosti, obec a okres.
 • U fyzických osob (FO) je uvedeno jméno a okres. FO, u nichž je příjem za fiskální rok roven nebo nižší částce 1250 EUR, jsou uvedeny pod Jednotným identifikátorem (JI).
 • Záporné (-) znamínko u plateb znamená:
  • Intervenční opatření – Prodej – platba za zboží
  • Vratky

Zkratky

ČR Česká republika
EU Evropská unie
EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova
EZZF Evropský zemědělský záruční fond
JI Jednotný identifikátor
PP Přímé platby
PRV Program rozvoje venkova
SOT Společná organizace trhu
PO Právnická osoba
FO Fyzická osoba
CZK Česká koruna
Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
Státní pozemkový úřad
Praha, okres Praha
1 021 373 656,00
BOVYS, s.r.o.
Hlinsko, okres Chrudim
241 629 881,34
Státní zemědělský intervenční fond
Praha, okres Praha
124 816 883,00
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Praha, okres Praha
118 795 286,38
LAKTEA,o.p.s.
Jesenice, okres Praha-západ
115 605 618,04
OVOCENTRUM V+V s.r.o.
Valašské Meziříčí, okres Vsetín
98 875 601,25
COME vending s.r.o.
Opava, okres Opava
96 920 326,38
AGRO - Měřín, a.s.
Měřín, okres Žďár nad Sázavou
93 416 665,75
Jižní Morava, a.s.
Tvrdonice, okres Břeclav
78 988 916,00
STEINEX a.s.
Kuřim, okres Brno-venkov
77 377 069,00
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
77 300 327,64
MADETA a. s.
České Budějovice, okres České Budějovice
75 000 000,00
Farmarket s.r.o.
Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
72 958 545,00
INTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí
Vrbice, okres Litoměřice
72 790 308,24
Zemědělské družstvo Mořina
Mořina, okres Beroun
66 866 650,82
BONAGRO, a.s.
Blažovice, okres Brno-venkov
66 240 174,76
Český svaz včelařů, z.s.
Praha, okres Praha
64 234 701,73
Zemědělské družstvo Dolní Újezd
Dolní Újezd, okres Svitavy
63 243 676,40
Zemědělské obchodní družstvo Mrákov
Mrákov, okres Domažlice
62 585 730,21
AGRO Maryša SE
Velké Němčice, okres Břeclav
61 551 500,95
DZS STRUHAŘOV a. s.
Struhařov, okres Benešov
61 400 470,65
SALIX MORAVA a.s.
Horní Moštěnice, okres Přerov
61 022 850,47
ÚSOVSKO AGRO s.r.o.
Klopina, okres Šumperk
60 849 643,19
Lesy České republiky, s.p.
Hradec Králové, okres Hradec Králové
60 048 276,75
Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek
Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí
59 937 925,14
Zemědělské družstvo Dolany
Dolany, okres Náchod
58 360 072,27
Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o.
Starý Petřín, okres Znojmo
58 086 838,93
AGRO Haná a.s.
Smržice, okres Prostějov
57 900 441,75
ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.
Nebanice, okres Cheb
56 973 212,54
Úněšovský statek a.s.
Úněšov, okres Plzeň-sever
53 631 657,58
AG MAIWALD a.s.
Benátky, okres Svitavy
53 536 068,52
AGROCHEMA, družstvo
Studenec, okres Třebíč
51 642 728,32
Zemědělská a.s. Krucemburk,akciová společnost
Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
50 926 972,38
Zemědělské družstvo Čechtice
Čechtice, okres Benešov
50 393 528,69
Zemědělské družstvo Unčovice
Litovel, okres Olomouc
49 722 559,95
Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě,družstvo
Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
48 767 892,19
ZEMAS, a.s.
Archlebov, okres Hodonín
47 119 433,82
Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi s.r.o.
Jiřice u Miroslavi, okres Znojmo
46 644 274,12
SCHROM FARMS spol. s r.o.
Velké Albrechtice, okres Nový Jičín
46 634 251,89
Karsit Agro, a.s.
Dubenec, okres Trutnov
45 712 188,11
MK Fruit s.r.o.
Olomouc, okres Olomouc
45 529 193,01
AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Zlatníky-Hodkovice, okres Praha-západ
45 194 637,85
AGRO Staňkov a.s.
Staňkov, okres Domažlice
45 119 466,57
ZEMAS AG,a.s.
Martinice, okres Žďár nad Sázavou
45 068 074,47
Zemědělské družstvo Kojčice
Kojčice, okres Pelhřimov
43 916 568,00
Zemědělské družstvo se sídlem v Rosovicích
Rosovice, okres Příbram
43 778 319,52
POKORNÝ PAVEL
Semice, okres Nymburk
42 988 264,01
ROSTĚNICE,a.s.
Rostěnice-Zvonovice, okres Vyškov
42 501 218,48
Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.
Kasejovice, okres Plzeň-jih
42 149 889,36
Agro družstvo Sebranice
Sebranice, okres Svitavy
41 874 217,73