Seznam příjemců dotací z Fondů EU

Seznam příjemců dotací obsahuje data za poslední dva fiskální roky. V abecedním pořádku je automaticky zobrazen seznam příjemců dotací za fiskální rok 2021, na seznam příjemců dotací za fiskální rok 2020 je možné přejít záložkou „ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ“.
Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Informace

Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace SZIF

Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dále v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a prováděcího nařízení č. 908/2014 zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR s uvedením druhu a výše vyplacené dotace.

V případě zpracování (zveřejnění) osobních údajů jsou příslušné informace poskytovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále rovněž s ohledem na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

K 31. 5. každého roku je zveřejňován Seznam za uplynulý fiskální rok. Doba publikace je stanovena vždy na dva roky. Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího roku.

Z důvodu nové legislativy k 31. 5. 2015 byl změněn způsob zveřejňování seznamu příjemců dotací

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) finančních prostředků. Tyto budou vždy zveřejněny dle čl. 111 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, na webových stránkách www.szif.cz v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok, a to po dobu dvou let od prvního zveřejnění. Zároveň mohou být tyto údaje v souladu s čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie. S údaji o fyzických osobách, které budou zveřejněny nebo jinak zpracovány, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá upozornění

 • Tento výpis má pouze informativní charakter.
 • Částky jsou uvedeny v CZK.
 • V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.
 • Uvedené Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, a proto nejsou započítány do celkové částky vyplacených dotací.
 • V případě, že nesouhlasí celková výše dotací za příslušný subjekt s informacemi z jiných zdrojů, je možné, že subjektu byly přiznány další dotace, jejichž detaily není možné zobrazit na základě smluvních podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem dotací.
 • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 jsou publikovány údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) pouze za poslední dva fiskální roky.
 • U právnických osob (PO) je vždy uveden název společnosti, obec a okres.
 • U fyzických osob (FO) je uvedeno jméno a okres. FO, u nichž je příjem za fiskální rok roven nebo nižší částce 1250 EUR, jsou uvedeny pod Jednotným identifikátorem (JI).
 • Záporné (-) znamínko u plateb znamená:
  • Intervenční opatření – Prodej – platba za zboží
  • Vratky

Zkratky

ČR Česká republika
EU Evropská unie
EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova
EZZF Evropský zemědělský záruční fond
JI Jednotný identifikátor
PP Přímé platby
PRV Program rozvoje venkova
SOT Společná organizace trhu
PO Právnická osoba
FO Fyzická osoba
CZK Česká koruna
Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
ŽVÁČKOVÁ MARIE
okres Žďár nad Sázavou
49 222,81
ŽVÁČKOVÁ IVANA
okres Žďár nad Sázavou
485 785,94
ŽVÁČEK FRANTIŠEK
Rýmařov, okres Bruntál
198 475,14
ŽŮROVÁ JITKA
okres Přerov
262 908,40
ŽŮREK JAN
Praha, okres Praha
617 802,10
ŽŮR JOSEF
okres Přerov
240 603,02
ŽUFÁNEK JOSEF
okres Uherské Hradiště
139 073,71
ŽUFÁNEK JAN
okres Uherské Hradiště
364 085,61
ŽONDROVÁ MARTINA
okres Prostějov
236 423,47
ŽOČEK RADEK
okres Náchod
161 099,02
ŽOČEK PETR
okres Náchod
3 747 492,02
ŽMOLIL JAROSLAV
okres Nymburk
188 393,72
ŽlabEko s.r.o.
Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
60 953,56
ŽLÁBEK FILIP
Vimperk, okres Prachatice
289 306,14
ŽIŽKOVÁ PETRA
okres Trutnov
1 346 416,94
ŽIŽKA VLADIMÍR
Pilníkov, okres Trutnov
78 774,33
ŽIŽKA PETR
okres Nový Jičín
226 922,21
ŽIŽKA JOSEF
okres Zlín
1 653 635,30
ŽIŽKA JOSEF
okres Zlín
102 709,21
ŽIŽKA JIŘÍ
okres Benešov
582 356,74
ŽIŽKA JIŘÍ
okres Trutnov
105 505,47
ŽIŽKA JAROSLAV
Praha, okres Praha
41 189,01
ŽIŽKA JAN
Protivín, okres Písek
36 630,94
ŽIŽKA JAKUB
okres Příbram
117 466,02
ŽIŽKA DALIBOR
Pilníkov, okres Trutnov
111 813,98
ŽÍŽALA JOSEF
Benešov, okres Benešov
1 952 933,99
ŽIVO, spol. s r.o.
Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
339 504,89
ŽIVNÉŘ PAVEL
Luhačovice, okres Zlín
82 133,27
ŽIVNÉŘ JOSEF
Luhačovice, okres Zlín
101 206,09
ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
10 738 230,67
Živá farma s.r.o.
Šanov, okres Znojmo
311 816,40
ŽITNÝ MIROSLAV
okres Znojmo
169 744,84
ŽITNÍK RADOVAN
Nový Jičín, okres Nový Jičín
427 003,37
ŽITNÁ FUTURUM s.r.o.
Netolice, okres Prachatice
2 793 127,36
ŽÍTEK LADISLAV
Býšť, okres Pardubice
278 778,66
Žilovská zemědělská a.s.
Žilov, okres Plzeň-sever
14 561 003,98
ŽÍLOVÁ MARIE
okres Strakonice
122 697,65
ŽILKOVÁ MARKÉTA
okres Prostějov
111 144,33
ŽILKA JAROMÍR
Roudnice, okres Hradec Králové
823 183,35
ŽILKA DAVID
okres Prostějov
77 529,18
ŽILINSKÝ SLAVOMÍR
okres Frýdek-Místek
525 839,35
ŽILÁK ZDENĚK
okres Strakonice
57 724,50
ŽÍLA ZDENĚK
Kájov, okres Český Krumlov
1 649 040,78
ŽÍLA VÁCLAV
Radomyšl, okres Strakonice
37 260,14
ŽÍLA LADISLAV
Kájov, okres Český Krumlov
1 873 389,22
ŽÍLA DUŠAN
okres Strakonice
300 944,03
Žichlická zemědělská a. s.
Hromnice, okres Plzeň-sever
12 089 622,70
Žihelský statek, a.s.
Žihle, okres Plzeň-sever
18 654 456,15
ŽIDEK VOJTĚCH
Růžďka, okres Vsetín
106 634,04
ŽIDEK JAROMÍR
Popice, okres Břeclav
1 539 930,62