Seznam příjemců dotací

AD REAL, s.r.o.

Praha, okres Praha

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 27 457,74 82 373,07 109 830,81
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 16 331,73 48 995,17 65 326,90
2018 EZZF PP Greening 0,00 97 394,01 97 394,01
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 3 078,15 3 078,15
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 178 221,89 178 221,89

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 8 486,43