Seznam příjemců dotací

A G R O Měšetice s.r.o.

Sedlec-Prčice, okres Příbram

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 156 977,23 470 930,12 627 907,35
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 132 099,42 396 298,21 528 397,63
2018 EAFRD 14+ 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 200 738,00 196 762,00 397 500,00
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 88 827,44 88 827,44
2018 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 503 711,70 503 711,70
2018 EZZF PP Greening 0,00 1 228 984,91 1 228 984,91
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 58 862,32 58 862,32
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 240 546,08 2 240 546,08
2018 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 266 748,90 266 748,90

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 157 369,42