Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O Měšetice s.r.o.

Sedlec-Prčice, okres Příbram

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 1 555,61 4 666,81 6 222,42
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 428 534,89 1 285 604,66 1 714 139,55
2021 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 153 925,32 461 774,65 615 699,97
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 30 583,28 30 583,28
2021 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 486 971,57 486 971,57
2021 EZZF PP Greening 0,00 1 312 165,32 1 312 165,32
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 63 136,51 63 136,51
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 376 487,58 2 376 487,58
2021 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 161 588,49 161 588,49

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 116 667,75