Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O Měšetice s.r.o.

Sedlec-Prčice, okres Příbram

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 1 606,67 4 820,00 6 426,67
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 439 460,36 1 318 381,01 1 757 841,37
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 155 374,46 466 122,14 621 496,60
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 62 782,47 62 782,47
2022 EZZF PP Greening 0,00 1 202 126,20 1 202 126,20
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 85 139,28 85 139,28
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 561 904,96 1 561 904,96
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 623 666,39 623 666,39
2022 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 178 915,07 178 915,07