Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost

Chorušice, okres Mělník

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 79 479,70 238 438,70 317 918,40
2021 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 383 597,82 376 001,80 759 599,62
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 157 065,04 157 065,04
2021 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 341 704,07 1 341 704,07
2021 EZZF PP Greening 0,00 3 062 107,39 3 062 107,39
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 146 553,39 146 553,39
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 5 462 106,71 5 462 106,71

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 208 610,93