Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost

Chorušice, okres Mělník

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 88 479,02 265 436,82 353 915,84
2022 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 400 250,15 392 324,39 792 574,54
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 167 419,90 167 419,90
2022 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 261 905,46 1 261 905,46
2022 EZZF PP Greening 0,00 2 834 096,96 2 834 096,96
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 221 865,74 221 865,74
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 3 666 134,04 3 666 134,04
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 414 442,83 1 414 442,83
2022 EZZF SOT Mimořádná podpora na přizpůsobení-dojnice 94 549,34 47 274,66 141 824,00