Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G Á T A, spol. s r.o.

Stará Lysá, okres Nymburk

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 837 306,64 2 511 919,38 3 349 226,02
2018 EZFRV 14+ 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 5 380 561,00 5 274 014,00 10 654 575,00
2018 EZFRV 14+ 4.2.1-Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 101 000,00 99 000,00 200 000,00
2018 EZZF PP Brambory konzumní (VCS) 0,00 1 228 932,85 1 228 932,85
2018 EZZF PP Greening 0,00 1 341 091,29 1 341 091,29
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 110 848,47 110 848,47
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 444 859,88 2 444 859,88
2018 EZZF PP Zelenina s vysokou pracností (VCS) 0,00 91 093,25 91 093,25
2018 EZZF PP Zelenina s velmi vysokou pracností (VCS) 0,00 3 000 086,44 3 000 086,44

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 130 217,46