Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G Á T A, spol. s r.o.

Stará Lysá, okres Nymburk

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 893 524,83 2 680 573,81 3 574 098,64
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 93 016,19 279 048,51 372 064,70
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 45 572,62 45 572,62
2021 EZZF PP Brambory konzumní (VCS) 0,00 726 036,37 726 036,37
2021 EZZF PP Greening 0,00 1 413 631,68 1 413 631,68
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 119 912,47 119 912,47
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 559 906,35 2 559 906,35
2021 EZZF PP Zelenina s vysokou pracností (VCS) 0,00 53 157,99 53 157,99
2021 EZZF PP Zelenina s velmi vysokou pracností (VCS) 0,00 3 473 559,40 3 473 559,40

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 95 372,62