Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G Á T A, spol. s r.o.

Stará Lysá, okres Nymburk

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 720 688,13 2 162 063,81 2 882 751,94
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 88 821,14 266 463,40 355 284,54
2022 EZZF PP Brambory konzumní (VCS) 0,00 1 015 219,01 1 015 219,01
2022 EZZF PP Greening 0,00 1 156 751,64 1 156 751,64
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 158 944,45 158 944,45
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 498 632,98 1 498 632,98
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 604 369,83 604 369,83
2022 EZZF PP Zelenina s vysokou pracností (VCS) 0,00 12 866,29 12 866,29
2022 EZZF PP Zelenina s velmi vysokou pracností (VCS) 0,00 2 466 335,20 2 466 335,20
2022 EZZF SOT Mimořádná podpora na přizpůsobení-brambory 793 190,76 396 595,37 1 189 786,13