Seznam příjemců dotací

AB Bor, s.r.o.

Bor, okres Tachov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 293 693,97 883 306,28 1 177 000,25
2018 EAFRD 14+ EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) 1 438 571,05 4 326 610,33 5 765 181,38
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 239 935,50 721 624,09 961 559,59
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 397 852,07 397 852,07
2018 EZZF PP Greening 0,00 1 599 311,21 1 599 311,21
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 76 237,74 76 237,74
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 937 491,42 2 937 491,42
2018 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 636 736,38 636 736,38

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 183 980,36