Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Agro KASJO, spol. s r.o."

Hracholusky, okres Prachatice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 69 386,80 208 160,34 277 547,14
2021 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 61 058,77 183 175,30 244 234,07
2021 EZFRV 14+ NEKOZ-Navazující ekologické zemědělství 63 234,03 189 701,14 252 935,17
2021 EZZF PP Greening 0,00 250 978,73 250 978,73
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 12 370,18 12 370,18
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 455 792,30 455 792,30
2021 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 195 969,02 195 969,02

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 23 895,06