Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"Agro KASJO, spol. s r.o."

Hracholusky, okres Prachatice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 71 530,90 214 592,65 286 123,55
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 62 943,24 188 828,63 251 771,87
2022 EZFRV 14+ NEKOZ-Navazující ekologické zemědělství 69 348,32 208 043,76 277 392,08
2022 EZZF PP Greening 0,00 231 006,46 231 006,46
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 17 876,54 17 876,54
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 298 821,69 298 821,69
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 121 830,65 121 830,65
2022 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 153 804,18 153 804,18