Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"R E A G R O spol. s r.o."

Český Dub, okres Liberec

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 254 476,79 763 427,80 1 017 904,59
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 178 187,10 534 561,21 712 748,31
2021 EZZF PP Greening 0,00 1 246 467,05 1 246 467,05
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 54 863,94 54 863,94
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 257 379,79 2 257 379,79
2021 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 312 862,81 312 862,81

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 98 328,29