Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"R E A G R O spol. s r.o."

Český Dub, okres Liberec

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 261 865,84 785 594,97 1 047 460,81
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 428 214,51 1 284 643,36 1 712 857,87
2022 EZZF PP Greening 0,00 1 136 282,09 1 136 282,09
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 82 620,13 82 620,13
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 469 853,95 1 469 853,95
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 595 949,70 595 949,70
2022 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 335 858,11 335 858,11