Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"ZETA-NOVA Strážkovice s.r.o."

Strážkovice, okres České Budějovice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 431 555,06 1 294 664,00 1 726 219,06
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 255 742,08 767 226,17 1 022 968,25
2021 EZFRV 14+ EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) 240 011,67 720 033,90 960 045,57
2021 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 12 954,61 38 863,80 51 818,41
2021 EZZF PP Greening 0,00 1 037 836,22 1 037 836,22
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 51 830,50 51 830,50
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 879 809,51 1 879 809,51
2021 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 691 048,63 691 048,63

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 92 694,17