Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"ZETA-NOVA Strážkovice s.r.o."

Strážkovice, okres České Budějovice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 270 373,34 817 391,27 1 087 764,61
2022 EZFRV 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 20 266,10 61 268,39 81 534,49
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 252 159,13 762 326,88 1 014 486,01
2022 EZFRV 14+ EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) 234 817,90 709 900,16 944 718,06
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 10 935,35 33 059,69 43 995,04
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 47 575,87 143 831,15 191 407,02
2022 EZZF PP Greening 0,00 916 854,63 916 854,63
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 79 651,06 79 651,06
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 213 431,19 1 213 431,19
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 453 589,37 453 589,37
2022 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 751 717,93 751 717,93