Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"LUBÍ" spol. s r.o.

Třebíč, okres Třebíč

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 204 556,38 613 669,11 818 225,49
2021 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 110 106,10 330 317,55 440 423,65
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 26 413,77 26 413,77
2021 EZZF PP Greening 0,00 758 117,24 758 117,24
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 36 091,81 36 091,81
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 373 587,43 1 373 587,43
2021 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 371 309,71 371 309,71

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 69 643,45