Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"LUBÍ" spol. s r.o.

Třebíč, okres Třebíč

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 208 949,46 626 848,33 835 797,79
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 99 218,75 297 655,72 396 874,47
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 20 878,80 62 636,37 83 515,17
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 24 381,89 24 381,89
2022 EZZF PP Greening 0,00 683 067,35 683 067,35
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 53 911,17 53 911,17
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 883 591,49 883 591,49
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 358 588,00 358 588,00
2022 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 376 663,30 376 663,30