Seznam příjemců dotací z Fondů EU

AGPI, a.s.

Vrcovice, okres Písek

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2016 EZFRV I.1.1.1-Modernizace zemědělských podniků 275 064,00 825 192,00 1 100 256,00
2016 EZFRV 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 131 402,92 394 208,76 525 611,68
2016 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 332 801,55 326 211,40 659 012,95
2016 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 91 484,33 91 484,33
2016 EZZF PP Greening 0,00 6 857 568,99 6 857 568,99
2016 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 274 408,96 274 408,96
2016 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 12 075 983,05 12 075 983,05
2016 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 607 526,68 607 526,68
2016 EZZF SOT Mimořádná podpora na vepřové maso 442 751,40 442 751,40 885 502,80

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2016 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 726 329,01