Seznam příjemců dotací

1. jihočeská zemědělská a.s.

Horní Stropnice, okres České Budějovice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 276 765,47 841 221,30 1 117 986,77
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 151 299,98 151 299,98
2018 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 264 635,62 1 264 635,62
2018 EZZF PP Greening 0,00 1 272 242,00 1 272 242,00
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 70 888,58 70 888,58
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 319 355,01 2 319 355,01

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 187 374,64