Seznam příjemců dotací z Fondů EU

1. jihočeská zemědělská a.s.

Horní Stropnice, okres České Budějovice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 518 452,90 1 555 358,60 2 073 811,50
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 124 542,95 124 542,95
2021 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 328 458,43 1 328 458,43
2021 EZZF PP Greening 0,00 1 377 049,50 1 377 049,50
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 76 840,79 76 840,79
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 493 701,67 2 493 701,67

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 137 290,22