Seznam příjemců dotací

A G R O P , spol. s r.o.

Dubá, okres Česká Lípa

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 14 622,77 14 622,77
2018 EZZF PP Cukrová řepa (VCS) 0,00 235 411,83 235 411,83
2018 EZZF PP Greening 0,00 752 669,87 752 669,87
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 32 531,88 32 531,88
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 372 461,99 1 372 461,99
2018 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 40 518,82 40 518,82

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 72 016,04