Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O P , spol. s r.o.

Dubá, okres Česká Lípa

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZZF PP Cukrová řepa (VCS) 0,00 296 300,18 296 300,18
2021 EZZF PP Greening 0,00 807 738,18 807 738,18
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 36 746,21 36 746,21
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 463 389,07 1 463 389,07
2021 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 6 876,11 6 876,11

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 52 531,51