Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O P , spol. s r.o.

Dubá, okres Česká Lípa

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZZF PP Cukrová řepa (VCS) 0,00 266 969,25 266 969,25
2022 EZZF PP Greening 0,00 743 590,93 743 590,93
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 54 774,51 54 774,51
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 961 882,68 961 882,68
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 390 285,97 390 285,97