Seznam příjemců dotací

ABM HRÁDEK, s.r.o.

Slavičín, okres Zlín

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 730 483,82 2 191 450,46 2 921 934,28
2018 EAFRD 14+ EKOZ-Ekologické zemědělství (EZ) 566 119,56 1 698 357,41 2 264 476,97
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 436 841,17 1 310 523,49 1 747 364,66
2018 EAFRD 14+ 4.1.1-Investice do zemědělských podniků 1 254 822,00 1 229 973,00 2 484 795,00
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 80 985,39 80 985,39
2018 EZZF PP Greening 0,00 1 580 491,59 1 580 491,59
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 65 662,32 65 662,32
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 881 166,97 2 881 166,97
2018 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 280 255,18 280 255,18

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 182 954,64