Seznam příjemců dotací z Fondů EU

OLMA, a.s.

Olomouc, okres Olomouc

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2016 EZFRV I.1.3.2.Z-Rozvoj inovací při výrobě produktů určených pro lidskou spotřebu 10 943 628,00 32 830 882,00 43 774 510,00

Finance vyplacené/obdržené za intervenční prodej/nákup/skladování a soukromé skladování dle nařízení (EU) č.1308/2013

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2016 EZZF SOT Intervenční nákup 38 033 496,99