Seznam příjemců dotací

A G R O L A N D , spol. s r.o.

Chrastavec, okres Svitavy

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 23 267,86 69 803,41 93 071,27
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 18 759,45 56 278,34 75 037,79
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 8 638,05 8 638,05
2018 EZZF PP Greening 0,00 273 997,20 273 997,20
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 10 893,86 10 893,86
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 500 081,15 500 081,15
2018 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 60 778,23 60 778,23

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 36 414,88