Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O L A N D , spol. s r.o.

Chrastavec, okres Svitavy

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 39 161,24 117 483,69 156 644,93
2021 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 21 544,22 64 632,45 86 176,67
2021 EZZF PP Greening 0,00 292 700,97 292 700,97
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 11 773,44 11 773,44
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 531 299,23 531 299,23
2021 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 37 818,58 37 818,58

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 26 655,82