Seznam příjemců dotací z Fondů EU

A G R O L A N D , spol. s r.o.

Chrastavec, okres Svitavy

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 38 621,61 115 864,78 154 486,39
2022 EZFRV 14+ NAEKO-Navazující agroenvi.-klimatická opatření 22 257,63 66 772,72 89 030,35
2022 EZZF PP Greening 0,00 257 725,54 257 725,54
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 16 015,87 16 015,87
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 333 384,54 333 384,54
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 135 824,21 135 824,21