Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"AGROTECHNIK, spol. s r.o."

Mirovice, okres Písek

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 215 996,22 647 988,65 863 984,87
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 71 861,32 71 861,32
2021 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 237 642,12 237 642,12
2021 EZZF PP Greening 0,00 2 358 441,41 2 358 441,41
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 100 376,96 100 376,96
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 4 254 228,17 4 254 228,17

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 159 722,42