Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"AGROTECHNIK, spol. s r.o."

Mirovice, okres Písek

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 216 349,34 654 073,07 870 422,41
2022 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 104 550,52 104 550,52
2022 EZZF PP Greening 0,00 2 125 566,91 2 125 566,91
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 147 122,24 147 122,24
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 824 661,65 2 824 661,65
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 028 631,90 1 028 631,90