Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"AGRODAM Hořepník, s.r.o."

Hořepník, okres Pelhřimov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2021 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 414 699,04 1 244 097,09 1 658 796,13
2021 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 564 386,65 553 210,65 1 117 597,30
2021 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 120 081,57 120 081,57
2021 EZZF PP Brambory konzumní (VCS) 0,00 200 119,79 200 119,79
2021 EZZF PP Brambory pro výrobu škrobu (VCS) 0,00 544 385,60 544 385,60
2021 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 710 244,15 1 710 244,15
2021 EZZF PP Greening 0,00 1 721 795,76 1 721 795,76
2021 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 107 325,81 107 325,81
2021 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 3 117 607,09 3 117 607,09

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2021 ČR Přechodné vnitrostátní podpory 298 664,45