Seznam příjemců dotací z Fondů EU

"AGRODAM Hořepník, s.r.o."

Hořepník, okres Pelhřimov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2022 EZFRV 14+ ANC-ANC Platba pro horské a jiné obl. s omez. 437 460,14 1 312 380,29 1 749 840,43
2022 EZFRV 14+ WLF-Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 552 200,21 541 265,53 1 093 465,74
2022 EZZF PP Brambory konzumní (VCS) 0,00 182 950,47 182 950,47
2022 EZZF PP Brambory pro výrobu škrobu (VCS) 0,00 511 197,65 511 197,65
2022 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 543 368,75 1 543 368,75
2022 EZZF PP Greening 0,00 1 632 351,93 1 632 351,93
2022 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 160 792,39 160 792,39
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 111 552,13 2 111 552,13
2022 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 855 755,82 855 755,82
2022 EZZF SOT Mimořádná podpora na přizpůsobení-dojnice 114 722,67 57 361,33 172 084,00
2022 EZZF SOT Mimořádná podpora na přizpůsobení-brambory 142 939,23 71 469,61 214 408,84