Seznam příjemců dotací

A g r o s y s t é m M l a d k o v spo

Mladkov, okres Ústí nad Orlicí

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2018 EAFRD 14+ AEKO-Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 310 750,29 932 250,02 1 243 000,31
2018 EAFRD 14+ LFA-Méně příznivé oblasti (LFA) 295 320,75 885 962,23 1 181 282,98
2018 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 103 568,13 103 568,13
2018 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 503 711,70 503 711,70
2018 EZZF PP Greening 0,00 907 981,25 907 981,25
2018 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 42 924,22 42 924,22
2018 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 655 517,01 1 655 517,01

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2018 CR Přechodné vnitrostátní podpory 98 165,55